ACROSS

NAZIV PROJEKTA
Centre of Excellence for Autonomous and Cooperative Robotic Systems — ACROSS
KOORDINATOR PROJEKTA
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
TRAJANJE PROJEKTA
12 mjeseci (1. rujan 2017. - 31 kolovoz 2018.)
FINANCIRANJE
H2020-WIDESPREAD-2016-2017 Teaming, Ukupni budžet: €399.938, ICENT: €56.925
WEB
http://www.across-coe.eu/

 

PROJEKTNI PARTNERI

 

 

OPIS PROJEKTA
Opći cilj projekta je stvaranje Centra izvrsnosti za autonomne i kooperativne robotske sustave u Hrvatskoj (ACROSS CoE) koji će biti na čelu istraživanja i inoviranja novih metodologija i naprednih inženjerskih pristupa u ciljanim područjima. ACROSS CoE će biti osnovan i vođen kao dugoročni zajednički poduhvat između Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu UNIZG-FER, Kraljevskog instituta za tehnologiju u Stockholmu KTH-a Inovacijskog centra Nikola Tesla ICENT.

Da bi se postigao opći cilj, projekt je podijeljen na jednogodišnju Teaming fazu 1 te Teaming fazu 2 koja će uslijediti nakon uspješno završene faze 1 te daljnjeg odobrenja EK.

Krajnji cilj ove faze 1 je izrada opsežnog i detaljnog poslovnog plana za ACROSS CoE, a da bi se to postiglo plan će biti temeljen na (i) procjeni postojećeg ACROSS ekosustava i (ii) izradi putokaza za postizanje izvrsnosti ACROSS CoE. Glavni cilj ACROSS projekta je stvaranje novog centra izvrsnosti u Hrvatskoj, državi s niskim R&I učinkom, izgradnjom partnerstva s KTH, vodećom svjetskom znanstvenom i inovacijskom institucijom. Stvaranje ACROSS CoE pomoći će Hrvatskoj u postizanju konkurentnog položaja u globalnim lancima vrijednosti, čime će također doprinijeti konkurentnosti Europe i njezinoj sposobnosti da se bavi budućim društvenim izazovima.

Dugoročni ciljevi faze 2 i šire su: (i) jačanje znanstvenog kapaciteta i inovacijskog učinka u području autonomnih i kooperativnih robotskih sustava, (ii) povećanje znanstvene vidljivosti i ugleda na međunarodnoj razini, i (iii) poboljšanje odgovora na socioekonomske potrebe Hrvatske. ACROSS CoE postići će ove ciljeve težnjom za visokokvalitetnim istraživanjima u skladu s međunarodnim standardima izvrsnosti i usmjeravanjem svojih istraživanja prema područjima koja zadovoljavaju tehnološke potrebe koje identificirane u Strategiji pametne specijalizacije RH.

ACROSS project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 763565.