ENDORSE

NAZIV PROJEKTA
Effective Robotic GriNDing of Surface Areas through HORSE framework - ENDORSE
KOORDINATOR PROJEKTA
Inovacijski centar Nikola Tesla
TRAJANJE PROJEKTA
9 mjeseci (01.10.2018 - 30.06.2019.)
FINANCIRANJE
EU Horizon 2020 - ICT-I4MS, Ukupni budžet: €193.462,50 (ICENT: €93.650,00)
WEB
https://www.fer.unizg.hr/larics/research/endorse

 

PROJEKTNI PARTNERI

 

OPIS PROJEKTA
Kako bi se odgovorilo na trajni nedostatak kvalificirane radne snage i potražnju za visokokvalitetnim proizvodima, Enikon Aerospace je započeo s automatizacijom procesa brušenja, što je od vitalnog značaja za pripremu površine prije kvalitetnog finalnog nanošenja boje. Automatizacija ovog procesa ima nekoliko prednosti: i) dosljednu kvalitetu konačnog proizvoda, ii) bez ljudskih pogrešaka, iii) gubitak materijala smanjuje se na minimum, iv) smanjenje izloženosti zaposlenika u prašnjavoj atmosferi.

Iako trenutna robotska brusna radna stanica može obraditi do 75% površine predmeta, vrijeme koje robot utoši na brušenje predmeta iunosi samo 8% ukupnog vremena obrade. Ostalih 92% vremena, predmetom rukuju i obrađuju ga ljudski radnici. Budući da brušenje proizvodi vrlo finu prašinu, najvažniji cilj ovog projekta je skratiti vrijeme koje ljudski radnik treba potrošiti u takvim opasnim uvjetima. U tu će svrhu procesu obrade biti dodan još jedan robot. Korištenje agilnijeg i ljudski prihvatljivijih robotskih manipulatora u tom procesu rezultirat će povećanjem postotka područja predmeta koji se obrađuju robotom, budući da će ljudski radnici moći podučiti robota kako brusiti složenije dijelove. Kako bi se skratilo vrijeme u kojem ljudski radnik obrađuje predmet, razviti će se automatizirani sustav kontrole kvalitete pomoću gore navedenog agilnog robota opremljenog laserima.