ICENT

Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT) vodeća je sastavnica inovacijskog ekosustava Hrvatske za primijenjeno istraživanje i razvoj u području inženjerstva i srodnih primjena koje usmjeravaju društvo i ekonomiju prema konkurentnosti i održivosti. Integrira znanstveno-istraživačke, inovacijske i komercijalne procese za postavljanje novih industrijskih tehnologija, proizvoda, usluga i poslovnih modela.

Institut za energetiku

Prioritetne razvojne niše su energija vjetra, energija sunčeva zračenja, tehnologija pohrane energije, energetska efikasnost, mikromreže i napredne energetske mreže.

saznaj više...

Institut za robotiku

Razvoj i izvedba robota za razne profesionalne uslužne primjene, autonomna navigacija mobilnih robota i vozila, upravljanje robotima za istraživanje podmorja...

saznaj više...

Institut za transportne sustave

Prioritetne razvojne niše: primjena elektrotehničkih, strojarskih te informacijskih i komunikacijskih sustava i tehnologija na vozilima (automobili, vlakovi, brodovi), energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost u transportu...

saznaj više...

Institut za tehnologije naprednih komponenata

Prioritetne razvojne niše: optički i elektronički elementi zasnovani na novim materijalima, napredni tranzistori i drugi elektronički elementi za komunikacije, analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi...

saznaj više...

Institut za biomedicinsko inženjerstvo

Prioritetne razvojne niše: biomedicinska instrumentacija, mjerenja i senzori, biomedicinsko oslikavanje, uključujući ultrazvuk, CT, MRI, obradba i analiza podataka, signala i slika u biomedicini, bioinformatika i...

saznaj više...

Institut za informacijske i komunikacijske tehnologije

Prioritetne razvojne niše: elektroničke komunikacijske mreže i usluge nove generacije, napredne digitalne tehnologije, nove internetske mreže, arhitekture i usluge, nove tehnologije pohrane, obradbe i distribucije podataka...

saznaj više...