Potpisan sporazum o suradnji ICENT-a, FER-a i Muzeja Like

Dana 6. srpnja 2016. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), FER-a i Muzeja Like. Sporazumom se uređuju međusobni odnosi između Muzeja Like, ICENT-a i FER-a u istraživanju patentnoga nasljeđa Nikole Tesle i širenja spoznaje o njegovim izumima. Ujedno je uređena organizacija i provedba međunarodnoga simpozija povodom 160. obljetnice Teslinog…