Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT) raspisuje natječaj za radno mjesto: Voditelj praćenja tehnologija i analiza tržišta – 1 izvršitelj.

Rok prijave na natječaj je do 16. rujna 2016. godine.

Više informacija o natječaju pročitajte u nastavku obavijesti.

O nama:
Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT) vodeća je sastavnica inovacijskog ekosustava Hrvatske za primijenjeno istraživanje i razvoj u području inženjerstva i srodnih primjena koje usmjeravaju društvo i ekonomiju prema konkurentnosti i održivosti. Integrira znanstveno-istraživačke, inovacijske i komercijalne procese za postavljanje novih industrijskih tehnologija, proizvoda, usluga i poslovnih modela. Uloga je ICENT-a selektirati znanstvena istraživanja vodeći računa o praktičnoj izvedivosti i potencijalnom komercijalnom uspjehu te dovesti istraživanje do krajnje razine tehnološke spremnosti inovacije, tj. do prototipa. ICENT je od strateške važnosti za razvoj gospodarstva u bitnim gospodarskim sektorima i organiziran je u šest osnovnih ustrojbenih jedinica-instituta čije se usluge i sadržaji međusobno nadopunjavaju. Više informacija o ICENT-u pročitajte ovdje.
Opis posla:

 1. Uspostava metodologije za istraživanje tehnologija i tržišta.
 2. Uspostava sustava kontinuiranog istraživanja tehnologija i tržišta.
 3. Priprema analitičkih podloga.
 4. Integracija djelovanja Odjela za praćenje tehnologija i istraživanje tržišta s provedbom komunikacijskog plana – uspostava redovitih istraživačkih i analitičkih publikacija (npr. ICENT IEWP – Innovation Economics Working Papers).
 5. Organizacija i sudjelovanje na konferencijama, seminarima uz punu integraciju djelovanja Odjela za praćenje tehnologija i istraživanje tržišta s planom razvoja međunarodne suradnje ICENT-a.
 6. Praćenje i vrednovanje ekonomskih i širih društvenih učinaka inovacijskih partnerstva na razvoj i rast produktivnosti.
 7. Koordinacija i uključenost u sve aspekte poslovnog vođenja ICENT-a.
 8. Osiguranje relevantnih sadržaja za internetsku stranicu i druge komunikacijske kanale ICENT-a.
 9. Suradnja s vanjskim suradnicima.

Kvalifikacije:

 1. Magisterij i/ili doktorat i/ili znanstvene i stručne reference iz područja ekonomike tehnološkog razvoja i inovacija (JEL klasifikacija O, uz prednost za razred O3 – tehnološke promjene i ekonomija zasnovana na znanju) predstavljaju prednost.
 2. Najmanje 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.
 3. Najmanje dvije znanstvene ili stručne reference u proteklih 10 godina.
 4. Iskustvo u samostalnoj provedbi znanstvenih i/ili stručnih analitičkih, istraživačkih ili savjetničkih projekata.
 5. Iskustvo u organizaciji i vođenju većih timova na složenim analitičkim, istraživačkim i savjetničkim projektima.
 6. Izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika (pasivno i aktivno).
 7. Visoka računalna pismenost i sigurnost u korištenju MS Office paketa.
 8. Proaktivnost i usredotočenost na postizanje rezultata; sposobnost postavljanja prioriteta i upravljanja vremenom.
 9. Sposobnost timskog rada u dinamičnoj sredini uz zadržavanje kvalitete rada i poštivanje rokova.

Ako zadovoljavate navedene uvjete i spremni ste preuzeti izazov rada u timu vrhunskih stručnjaka, molimo Vas da Vašu prijavu, koja treba sadržavati motivacijsko pismo (max. 1 stranica) i Vaš životopis, pošaljete najkasnije do 16. rujna 2016. na adresu: info@icent.hr.
S odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme na godinu dana, uz mogućnost produljenja.