Vijesti

Privremeni ravnatelj Inovacijskog centra Nikola Tesla prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava mr. sc. Robert Žunac potpisali su 7. prosinca 2016. Sporazum o suradnji na razvojno-istraživačkim, znanstvenim i obrazovnim projektima.

Inovacijski centar Nikola Tesla vodeća je sastavnica inovacijskog ekosustava Hrvatske za primijenjeno istraživanje i razvoj u području inženjerstva i srodnih primjena koje usmjeravaju društvo i ekonomiju prema konkurentnosti i održivosti. Integrira znanstveno-istraživačke, inovacijske i komercijalne procese za postavljanje novih industrijskih tehnologija, proizvoda, usluga i poslovnih modela u mnogim područjima uključivo i informacijske i komunikacijske tehnologije i sigurnost informacijskih sustava, područja u kojem je Zavod za sigurnost informacijskih sustava središnje državno tijelo za obavljanje poslova u tehničkim područjima informacijske sigurnosti državnih tijela Republike Hrvatske.

Suradnjom s hrvatskim znanstveno-istraživačkim i razvojnim institucijama Zavod za sigurnost informacijskih sustava teži poticanju novih oblika prijenosa znanja, daljnjem razvoju vlastitih sposobnosti, kao i podizanju razine cjelokupne sigurnosti informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj te stvaranju preduvjeta za podizanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva u području informacijske i kibernetičke sigurnosti.