ICENT od ožujka 2018. godine radi na istraživačko-razvojno-inovacijskom projektu Razvoj sustava prediktivnog upravljanja i autonomnog trgovanja energijom u zgradi (akronim: PC–ATE Buildings). Koordinator i nositelj projekta je poduzeće Klimaoprema d.d., a ICENT je uz FER jedan od partnera na projektu.

Projekt je sufinanciran iz strukturnih fondova Europske unije kroz natječaj Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja. Projektom se stapa dugogodišnje iskustvo tvrtke Klimaoprema u dizajnu te prodaji i održavanju sklopovlja za automatizaciju u zgradama s istraživačkim rezultatima FER-a na području modelskog prediktivnog upravljanja koji su postignuti kroz nekoliko završenih i tekućih projekata.

Cilj je Projekta razviti skup proizvoda i usluga temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kojima se omogućuje prediktivno upravljanje energijom u zgradama različitih konfiguracija spojenih na energetske mreže u dinamičnim uvjetima tržišta energije.