Vijesti

U Zagrebu, 4. srpnja 2019. godine u glavnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dodijeljene su godišnje nagrade Zaklade Hrvoje Požar.

Na 25. dodjeli nagradu za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike dobio je prof.dr.sc. Nedjeljko Perić.

Tom je prilikom dr.sc. Goran Granić, predsjednik Glavnog odbora Zaklade Hrvoje Požar, u svom uvodnom govoru, izjavio:

„Vama mladima ovom prigodom šaljem poruku i preporuku. Promišljajte ideje za mijenjanje energetike u učinkovitu i obnovljivu, a temeljenu na znanju, novim tehnologijama i digitalnom društvu. Samo otvoren duh, iskrenost prema profesiji i ustrajnost u radu i predanost razvoju našeg društva, može dati potrebne rezultate, a vama zadovoljstvo u vašem radu. Čestitam svima nagrađenima, a posebno prof. Periću koji je svojim radom, predanošću i otvorenim duhom za novim idejama, primjer vama mladima da se mladost ne mjeri s godinama života, nego sa svježinom ideja i otvorenošću za novim saznanjima.“

U ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti obratio se njen glavni tajnik akademik Dario Vretenar.

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na tom je fakultetu diplomirao, magistrirao i doktorirao.

Od 1973. do 1993. radio je u Elektrotehničkom institutu „Rade Končar“ na poslovima istraživanja, razvoja te rukovođenja odjelom, zavodom i sektorom, pritom ostvarujući stalnu nastavnu i istraživačku suradnju s Elektrotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (danas FER), prvotno kao honorarni asistent, a potom kao predavač na poslijediplomskom studiju. Stalno je uposlen na FER-u od 1993. Na FER-u i Sveučilištu u Zagrebu obnašao je razne odgovorne dužnosti. Bio je članom ili predsjednikom većeg broja fakultetskih i sveučilišnih odbora i povjerenstava, predstojnik Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo u tri mandata, prodekan za znanost u jednom mandatu, dekan u dva mandata te kandidat za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 2015. obnašao je dužnost privremenog ravnatelja novoosnovanog Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), a od prosinca 2017. ravnatelj je istog.

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić se u svojemu znanstvenom radu, preko 43 godine, bavi istraživanjem, razvojem i projektiranjem sustava automatskoga upravljanja i automatizacije raznih složenih procesa i postrojenja sa značajnim osobnim utjecajem na razvoj tog područja u Republici Hrvatskoj i prepoznatljivim doprinosom u svjetskim okvirima. Njegovo se znanstveno djelovanje može podijeliti na dvije faze: prva se faza odnosi na njegov rad u Elektrotehničkom institutu „Rade Končar“, a druga faza na njegov rad na FER-u.

Posebno valja istaknuti njegov rad u prvoj fazi koji se odnosi na istraživanja i razvoj mikroprocesorskih sustava upravljanja koja su bila presudna za uvođenje platformskog sustava digitalne regulacije u tvrtki Končar 80-tih godina prošloga stoljeća.

Za znanstvene je rezultate od tvrtke Končar dobio dvije najznačajnije korporacijske nagrade. Nakon uposlenja na FER-u profesor Perić pokrenuo je opsežnu istraživačku djelatnost naprednih strategija upravljanja složenim tehničkim sustavima. Posebno istaknute rezultate postigao je sa svojim istraživačkim timom (ACT – Advanced Control Team) u području istraživanja tehnika inteligentnog upravljanja i modelskog prediktivnog upravljanja s primjenama u upravljanju složenim energetskim i elektromehaničkim sustavima te u procesnoj automatizaciji. Zadnjih je desetak godina profesor Perić posebno usmjerio svoja istraživanja na primjenu naprednih strategija upravljanja i estimacije za povećanje kakvoće rada obnovljivih izvora energije, poglavito vjetroagregata i vjetroelektrana, solarnih elektrana, pohrane energije te mikromreža, te je zajedno sa suradnicima izgradio Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije (LARES), koji po svojim značajkama spada među prepoznatljive laboratorije te namjene u Europi.

Svoja znanstvena postignuća profesor Perić je objavio kao autor ili koautor u znanstvenim časopisima (55 radova kao i u zbornicima radova znanstvenih i stručnih skupova (217 radova). Uz to bio je autor/koautor preko 70 studija ili elaborata. Osim toga, profesor Perić je recenzent za nekoliko međunarodnih časopisa i veliki broj međunarodnih skupova, a redovito je i član programskih odbora većeg broja međunarodnih znanstvenih skupova. Nezaobilazna je uloga profesora Perića u promicanju znanstvene discipline i struke kojom se bavi kroz aktivnosti u brojnim strukovnim udrugama.

Redoviti je član Hrvatske akademije tehničkih znanosti od 1998. Predsjednik je Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju HATZ-a te predsjednik Gospodarskog vijeća HATZ-a.