Vijesti

„Budućnost je dijete Sadašnjosti“ izreka je koja nam je putokaz za korištenje sadašnjih prilika raspoloživih u našoj državi Hrvatskoj u brizi za to dijete (djecu). Ove prilike naglašeno su tehnološke, a na korist društvu i čovječanstvu. Nastojimo ih odgovorno, predano i ustrajno postaviti u središte našeg interesa i djelovanja na dobrobit naših sadašnjih i budućih naraštaja.

“Inovacijski centar Nikola Tesla – Budućnost
početka” knjižica je koja dokumentirano prikazuje proces nastanka
ICENT-a, od prosinca 2012. godine kada je na sjednici Fakultetskog
vijeća FER-a izglasano osnivanje, tada Inovacijskog centra pri FER-u,
preko službene registracije pri trgovačkom sudu u studenom 2015. godine
sve do danas. Knjižica je dostupna na: http://www.icent.hr/…/u…/2019/10/Buducnost_pocetka_ICENT.pdf