Novougovoreni projekt AgroSPARC financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj, uz ICENT kao koordinator te partnere Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva i Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, usmjeren je ka jačanju primijenjenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj. Projekt će se u iduće tri godine koncentrirati na istraživanja vezana uz planiranje i jačanje otpornosti na klimatske promjene, s naglaskom na ranjive sektore upravljanja vodnim resursima i poljoprivrede. Cilj projekta je izraditi matematičke modele različitih stadija razvoja poljoprivredne kulture primjenom umjetne inteligencije te ih koristiti za predviđanje prinosa i stadija razvoja. Analiza velikog skupa podataka provest će se s obzirom na različite klimatske uvjete, umjetno stvorene i permutirane u prototipnim komorama te korelirane s identificiranim pokazateljima razvoja biljke u različitim stadijima, te različitim intenzitetom napada štetnika. Razvit će se sustav zasnovan na umjetnim neuronskim mrežama koji klasificira i odabire podatke o klimatskim uvjetima, vremenskoj prognozi i pokazateljima razvoja biljke te uči i potvrđuje matematičke modele za različite stadije razvoja biljaka na temelju velikih skupova podataka načinjenih kroz provedene eksperimente. Aktivnost pokriva određivanje strukture neuronske mreže: ulaze, izlaze, broj različitih slojeva, broj neurona po sloju, aktivacijske funkcije i sl. Prilikom određivanja strukture vodit će se računa o dostupnoj interdisciplinarnosti i domenskom znanju iz agronomije čime se očekuje značajno povećanje efikasnost u provedbi aktivnosti te konačno preciznost rezultata i smanjenje vremenskog roka za rezultate. Algoritmi neuronskih mreža ciljaju se konačno izvoditi u stvarnom vremenu s rezolucijom dostupne kratkoročne vremenske prognoze.

Voditelj projekta na strani ICENT-a je doc. dr. sc. Vinko Lešić. Više o projektu možete pronaći na stranici: https://www.icent.hr/agrosparc.