Vijesti

U sklopu najveće konferencije o poslovnoj primjeni Umjetne inteligencije u Hrvatskoj AI2FUTURE dana 16. listopada 2020. održan je ROBOT DAY 2020 by FER.

R&I aktivnosti FER-a na području AI i autonomnih robotskih rješenja u logistici i agilnoj proizvodnji predstvaio je prof. Ivan Petrović.  Prof. Ivan Marković i prof. Marija Seder predstavili su H2020 projekte iz područja automatizacije u unutartvorničkoj logistici – SafeLog i L4MS. Dr. Davorka Moslavac Forjan iz ICENT-a predstavila je mogućnosti bespovratnog financiranja razvojnih robotičkih projekata iz H2020 projekta DIH2 te RAMP – europsku digitalnu platformu za robotička rješenja.

Zbog trenutne epidemiološke situacije konferencija je održana hibridno, uživo uz restrikciju broja sudionika, te paralelno putem Zooma.