Vijesti

EDIH CROBOHUB++ (European Digital Innovation HUB – CROatian Industry and Society BOosting) novi je ICENT-ov projekt odobren u okviru programa Digitalna Europa (Digital Europe Program – DEP). Projektom će se oformiti glavno, neprofitno, digitalno inovacijsko središte u regiji NUTS2 “Kontinentalna Hrvatska”, s prepoznatljivim doprinosom na nacionalnoj i europskoj razni, koje snažno podupire tvrtke, posebno mala i srednja poduzeća, te javni državni sektor u njihovoj digitalnoj transformaciji.

Koordinator projekta je prof. emer. dr. sc. Nedjeljko Perić, a konzorcij čine partneri: FER (prijavitelj), Inovacijski centar Nikola Tesla – ICENT, Algebra, HGK, HAMAG-BICRO, Srce i Infodom. Trajanje projekta je 36 mjeseci, a vrijednost projekta iznosi 2.856.206 EUR.

CROBOHUB++ je specijaliziran u trima ključnim područjima DEP-a: umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost i računarstvo visokih performansi (HPC) te u tehnologijama: robotika, računalni vid, internet stvari, ugradbeni sustavi upravljanja i automatizacije, pametna senzorika, tehnologija blokovskih lanaca i digitalne simulacije. Tehnologije u kojima je CROBOHUB++ specijaliziran široko su primjenjive, ali CROBOHUB++ će se primarno orijentirati na proizvodnu industriju, digitaliziranu poljoprivredu, energiju i okoliš te na javnu i državnu upravu.  

Potporom digitalnoj transformaciji u navedenim sektorima CROBOHUB++ može snažno i izravno pridonijeti podizanju razine digitalne zrelosti hrvatske industrije i društva. U tu svrhu svakako idu u prilog čak 93 pisma potpore dobivena od poduzeća iz proizvodnog sektora i drugih institucija te 39 memoranduma razumijevanja (MoU) s potencijalnim EDIH-ovima širom Europe.

Ključni mehanizmi za provedbu DEP-a su Europska digitalna inovacijska središta (European Digital Innovation Hub, EDIH) koja imaju za cilj izgraditi tehnološke ekspertize i eksperimentalnu infrastrukturu kako bi se omogućila digitalna transformacija industrije i javnog sektora. EDIH-ovi predstavljaju proširenje postojećih DIH-ova (financiranih u programu H2020) izgradnjom međunarodnih koridora i umrežavanja EDIH-a.

Usluge koje nude EDIH-ovi su: testiranje prije ulaganja, vještine i osposobljavanje, potpora za pristup financijskim sredstvima te izgradnja inovacijskih ekosustava i umrežavanje. Logični partneri u konzorcijima EDIH-a su organizacije za istraživanje i razvoj tehnologija (RTO) i tehnička sveučilišta/fakulteti u suradnji s gospodarskim udruženjima, klasterima, Europskom poduzetničkom mrežom (EEN), akceleratorima/inkubatorima, inovacijskim agencijama i  institucijama za stručno osposobljavanje.

Ključno je za EDIH-ove da trebaju služiti digitalizaciji i digitalnoj transformaciji gospodarstva, osobito malih i srednjih poduzeća te javnoj administraciji. EDIH-ovi su zamišljeni da djeluju kao pristupne točke prema europskoj mreži EDIH-ova za lokalne organizacije. Oni će se, kao orkestratori, aktivno umrežavati s drugim inovacijskim središtima, dijeleći najbolje prakse i specijalistička znanja te dovoditi kompanije u kontakt s drugim kompanijama sličnog vrijednosnog lanca. Također, EDIH-ovi će biti posrednici između javne administracije i poduzeća koja pružaju tehnološke usluge e-upravi.