Kako bi bilo osigurano više vremena za pripremu projektnih prijava, produžen je rok za prijavu na Drugi otvoreni poziv (Open call Type-B) u sklopu projekta KITT4SME do 6. rujna 2022. godine u 17h. Uvjeti za prijavu ostaju isti.

Ukoliko se želite prijaviti na ovaj Otvoreni poziv ispunite prijavni obrazac. Upute za prijavitelje možete pronaći na slijedećoj poveznici, dok Vašu prijavu možete podnijeti ovdje.

Više informacija o otvorenom pozivu dostupno je na službenoj web stranici