AgroSPARC

Krajem listopada 2021. godine objavljen je znanstveni članak grupe autora, članova projektnog tima: Sandra Skendžić, Monika Zovko, Ivana Pajač Živković, Vinko Lešić i Darija Lemić, naslova ˝Effect of Climate Change on Introduced and Native Agricultural Invasive Insect Pests in Europe˝ u časopisu Insects (IF=3,141). Znanstveni članak dostupan je na poveznici https://doi.org/10.3390/insects12110985

U članku je opisana problematika najznačajnijih ekoloških problema u s kojima se svijet danas suočava, a to su invazivne vrsta štetnika i klimatske promjene. Navedeni čimbenici smatraju se prijetnjom za brojne ekosustave, posebice za osjetljivi sektor poljoprivrede. Cilj rada bio je istražiti vezu između klimatskih promjena i procesa invazije ekonomski važnih poljoprivrednih štetnika. Nedostatak kontrole sustava uvoza i izvoza roba, kao i ljudska mobilnost, doveli su do povećane introdukcije invazivnih štetnika, dok klimatske promjene reduciraju prepreke njihovom uspostavljanju i daljnjem širenju. U radu su istaknuti glavni biotički  i abiotički čimbenici koji utječu na proces biološke invazije te je predstavljen način upravljanja invazijom poljoprivrednih štetnika, koji uključuje metode prevencije, eradikacije te ranu procjenu mogućnosti invazije štetnika korištenjem modela predikcije.