AgroSPARC

U svibnju 2021. godine objavljen je znanstveni članak grupe autora, članova projektnog tima: Sandra Skendžić, Monika Zovko, Ivana Pajač Živković, Vinko Lešić i Darija Lemić, naslova ˝The Impact of Climate Change on Agricultural Insect Pests˝ u časopisu Insects (IF=3,141). Znanstveni članak dostupan je na poveznici https://doi.org/10.3390/insects12050440.

U članku je temeljito opisana problematika klimatskih promjena te njihov izniman utjecaj na agroekosustav i njegove čimbenike. S obzirom na to da klimatske promjene značajno utječu na pojavu štetnih kukaca u poljoprivrednim usjevima, opisana je dinamika promjena njihovih populacija. Budući da je temperatura najvažniji okolišni čimbenik koji utječe na dinamiku populacija štetnika, očekuje se da bi globalno zagrijavanje moglo potaknuti širenje njihovog geografskog areala, povećati udio prezimjelih jedinki, povećati broj generacija, povećati rizik od introdukcije invazivnih štetnika i vektorskih biljnih bolesti kao i promjene u njihovoj interakciji s biljkama domaćinima i prirodnim neprijateljima, što dovodi do povećavanja njihove brojnosti i smanjenja prinosa poljoprivrednih kultura.