AgroSPARC

Kako bi se olakšalo praćenje stanja komora za uzgoj pšenice i pripadajućih mikroklimatskih uvjeta po pojedinim zonama komora, uspostavljena je vizualizacija trenutnih i povijesnih podataka iz komora. Osim olakšanog nadzora stanja u komora, vizualizacija će se koristiti i za inicijalnu analizu klimatoloških uvjeta te za javno predstavljanje rezultata dobivenih provedbom AgroSPARC projekta.