Vijesti

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), kao koordinator projekta EDIH CROBOHUB++, imat će priliku predstaviti aktivnosti i partnerski konzorcij u sklopu 31. međunarodne konferencije SoftCom 2023 posvećenoj softveru, telekomunikacijama i računalnim mrežama. Konferencija će se održati u Splitu od 21. do 23. rujna 2023. i to je odlična prilika za sve one koji žele saznati više o besplatnim uslugama pomoću kojih će unaprijediti svoje poslovanje u procesu digitalne transformacije.

S mrežom EDIH-ova Europska komisija kroz program Digitalna Europa želi izgraditi dinamičnu zajednicu centara i drugih dionika koji potiču umrežavanje, suradnju i prijenos znanja između EDIH-a, malih i srednjih poduzeća, javnog sektora i drugih relevantnih dionika i inicijativa.

Europska središta digitalnih inovacija (EDIH) igraju ključnu ulogu u ubrzavanju digitalne transformacije Europe. EDIH-ovi podupiru poduzeća u poboljšanju poslovnih/proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga koje upotrebljavaju digitalne tehnologije. Glavni cilj im je izgradnja digitalnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i organizacija javnog sektora pružanjem inovacijskih usluga, osposobljavanja i razvoja vještina koje su ključne za uspješnu digitalnu transformaciju kako bi odgovorili na digitalne izazove i postali konkurentniji.

U suorganizaciji Sveučilišta u Splitu, FESB-a te Hrvatskog komunikacijskog i informacijskog društva, ova konferencija donosi bogat trodnevni program sa zanimljivim govornicima i panel diskusijama.

Predstavnik partnerskog konzorcija EDIH CROBOHUB++, prof. Hrvoje Džapo s Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), sudjeluje u panelu naziva DIGITAL TRANSFORMATION – THE RISE OF EDIHs, na kojem će u društvu predstavnika ostala 3 EDIH-a u Hrvatskoj, okupljenim sudionicima moći reći više o njihovoj ulozi i važnosti, ali i sudjelovati u raspravina kojoj će predstavnici EDIH-ova konkretizirati primjer korištenja različitih naprednih tehnologija za poticanje digitalne transformacije hrvatskih tvrtki i javnog sektora.

Partnerski konzorciji EDIH CROBOHUB++ čine FERInovacijski centar Nikola Tesla – ICENTAlgebraHGKHAMAG-BICROSrce i Infodom. Važan je ovo korak u kojem se želi premostiti jaz u suradnji znanosti, javnog sektora i gospodarstva, a upravo na ovoj zanimljivoj raspravi ćemo doznati koji su sljedeći koraci.