AgroSPARC

Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama
Aktualne i nadolazeće klimatske promjene izgledno će se najznačajnije odraziti na uzgoj poljoprivrednih kultura u obliku smanjenog prinosa, povećanih troškova te nužnog odstupanja od tradicijskog uzgoja. Cilj je projekta izraditi matematičke modele različitih stadija razvoja pšenice primjenom umjetne inteligencije te ih koristiti za predviđanje prinosa i stadija razvoja. Analiza velikog skupa podataka provest će se s obzirom na različite klimatske uvjete, umjetno stvorene i permutirane u prototipnim komorama, i korelirane s identificiranim pokazateljima razvoja biljke u različitim stadijima. Modeli će se javno i interaktivno koristiti kroz portal za predikciju različitih stadija razvoja pšenice u stvarnim i hipotetskim klimatskim uvjetima uz prikupljanje i arhiviranje povratnih informacija od uzgajivača kao dodatnih podataka za prilagodbu načinjenih modela.

Smart and predictive agriculture for resilience to climate change
Actual and upcoming climate changes will evidently have the largest impact on agriculture crops cultivation in terms of reduced harvest, increased costs, and necessary deviation from traditional farming. The project goal is to develop mathematical models of different growth stages of wheat by applying the artificial intelligence and utilize it for prediction of crop development and harvest. Analysis of the big data will be carried out with respect to various climate conditions, artificially created and permuted in the prototyping chambers, and corelated with plant development identifiers in different growth stages. The models will be publicly and interactively used through a portal for prediction of plant development in real and hypothetical climate conditions, with accumulated and archived feedback from farmers as additional data for tuning of the developed models.

Naziv projekta: Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama
(Smart and predictive agriculture for resilience to climate change)
Akronim: AgroSPARC
Trajanje projekta: 1.6.2020. - 31.5.2021.
Naziv natječaja: Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama
Tip projekta: Znanstveno-istraživački
Call: KK.05.1.1.02 - inačica 3
Koordinator: Inovacijski centar Nikola Tesla
Partneri: 1. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
2. Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Budžet: 3.529.172,57 HRK

 

                             

Natječaji za uposlenje

Inovacijski centar Nikola Tesla nudi dva znanstveno-istraživačka radna mjesta na istraživačkom projektu AgroSPARC: Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama koji provodi u suradnji s Agronomskim fakultetom i Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Radna mjesta obuhvaćaju razvoj inovativnog proizvoda koji će pomoći predviđanje razvoja pšenice umjetnom inteligencijom ovisno o vremenskoj prognozi i drugim uvjetima. Kandidati će pomoći izraditi sustav za uzgoj pšenice u izoliranim i željenim klimatskim uvjetima uz regulacijske petlje osvjetljenja, temperature, navodnjavanja, doziranja nutrijenata i dr. te sustav u oblaku za automatsko arhiviranje podataka o mikroklimatskim uvjetima i identifikatorima razvoja. Na prikupljenim podacima kandidati će provoditi matematičko modeliranje umjetnom inteligencijom za razvoj različitih modula predikcije razvoja pšenice koji će konačno biti objedinjeni u interaktivni Javni portal za prognozu stadija razvoja i prinosa poljoprivrednih kultura u različitim krajevima Hrvatske.

Što tražimo:

  • motiviranog inženjera iskusnog u području automatike i elektotehničkih sustava koji se želi nositi sa znanstvenim i tehničkim izazovima u području Interneta stvari i umjetne inteligencije
  • iskustvo sa sintezom složenih upravljačkih algoritama
  • iskustvo s korištenjem algoritama iz područja umjetne inteligencije
  • poznavanje programskih jezika MATLAB i Python

Natječaj je otvoren od 28.7.2020. do 6.8.2020. Jedna pozicija podrazumijeva ugovor na 100% radnog vremena tijekom 3 godine, a druga na 80% radnog vremena tijekom 2 godine.

Zainteresirane kandidate molimo da pošalju email sa svojim životopisom i motivacijskim pismom voditelju projekta doc. dr. sc. Vinku Lešiću (vinko.lesic@icent.hr).