CybersecRDI: Cybersecurity Research, Development and Innovation digitalno inovacijsko središte, smješteno u sklopu Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), ključno je mjesto pružanja potpore hrvatskim tvrtkama u povećanju konkurentnosti poboljšanjem njihove kibernetičke sigurnosti kao i srodnih proizvoda i usluga provođenjem edukacijskih te R&D&I aktivnosti .

CybersecRDI djeluje po načelu sve-na-jednom-mjestu (one-stop-shop), pomažući hrvatskim tvrtkama da poboljšaju svoju kibernetičku sigurnost kroz učinkovito orkestriranje različitih dionika u cybersec inovacijskom ekosustavu, poput istraživačkih institucija, institucija za potporu poslovanju te poduzeća koja posluju u području kibernetičke sigurnosti, a koja mogu pridonijeti razvoju i primjeni naprednih cybersec rješenja. CybersecRDI također pruža pomoć pri povezivanju s investitorima, olakšava pristup financiranju procesa digitalnih transformacija, pomaže pri povezivanju korisnika i dobavljača cybersec inovacija duž lanca vrijednosti i potiče sinergije između kibernetičke sigurnosti i drugih ključnih tehnologija (poput strojnog učenja).

O CybersecRDI-u

Pet tematskih prioritetnih područja (TPP) identificirano je u hrvatskoj Strategiji pametne specijalizacije (S3) (https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/smart-specialisation-strategy-republic-croatia-period-2016-2020-and-action-plan) s relevantnim tehnološkim i proizvodnim područjima:

 • Zdravlje i kvaliteta života,
 • Energija i održivi okoliš,
 • Prijevoz i mobilnost,
 • Sigurnost i
 • Prehrana i bioekonomija.

U okviru TPP Sigurnost, Hrvatska je identificirala pod-tematsko prioritetno područje Kibernetička sigurnost.

Prioritet Hrvatske u prvih nekoliko godina S3 implementacije je stvaranje povoljne klime za inovacije i poticanje ulaganja poslovnog sektora u aktivnosti istraživanja i razvoja radi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnologija u području kibernetičke sigurnosti, što će omogućiti rast hrvatskog gospodarstva na ovom području vrlo visoke dodane vrijednosti.

CybersecRDI DIH poslužit će kao potporna mreža i inkubator koji će povećati aktivnosti u istraživanju i razvoju vezane uz kibernetičku sigurnost. Također će poslužiti kao centralno mjesto okupljanja, znanja i iskustva te aktivnosti koje će povećati kibernetičku sigurnost u industriji, javnoj upravi i istraživačkim institucijama.

Usluge

 • Stvaranje svijesti
 • Izgradnja ekosustava, izviđanje, posredovanje, umrežavanje
 • Kolaborativna istraživanja
 • Validacija koncepta i izrada prototipa
 • Testiranje i validacija
 • Podrška za inkubator/akcelerator
 • Pristup financiranju i privlačenje ulagača
 • Mentorstvo
 • Obrazovanje i razvoj vještina

Partneri