GEZI / Električna energija

Voditelj tematskog područja 3 “Napredno gospodarenje energijom u distribucijskom sustavu električne energije i integriranim električnim sustavima”, doc. dr. sc. Tomislav Capuder, član je Laboratorija za napredne energetske mreže na FER-u, te predsjednik Odjela za elektroenergetiku pri hrvatskoj sekciji IEEE (Institut inženjera elektrotehnike i elektronike). Docent Capuder dolazi sa FER-ovog Zavoda za visoki napon i energetiku, koji prati trendove razvoja na EU energetskim tržištima, analizira budući razvoj energetskih tržišta te analizira potencijal za prekograničnu trgovinu električne energije između Hrvatske i ostatka Europe.

Vođenje i planiranje današnjih distribucijskih elektroenergetskih mreža, kao dijela sustava koji dostavlja potrebnu električnu energiju krajnjem kupcu, i dalje se temelji na tradicionalnim metodama tzv. pasivnih mreža s vrlo malo informacija o sustavu i bez interakcije krajnjih korisnika i elektroenergetskog sustava. Upravo u takvom okruženju do izražaja dolazi ključni problem, ali i potencijal i uloga fleksibilnih korisnika kao što su upravljivi potrošači/zgrade, gdje se povećanjem fleksibilnosti vođenja i planiranja distribucijskih mreža omogućuje veća integracija niskougljičnih tehnologija.

 

Projekti u sklopu ovog tematskog područja istražuju i razvijaju niz programskih modula s konačnim ciljem stvaranja okvira za pametne elektroenergetske mreže i energetske sustave, u cilju veće integracije obnovljivih izvora energije i drugih niskougljičnih tehnologija. Predviđenim programskim modulima omogućuje se koordinacija svih upravljivih aktuatorskih elemenata u elektroenergetskoj mreži kao i poticanje, kroz cjenovne signale, učinkovitog upravljanja zgradama kao krajnjim potrošačima uz vremensku preraspodjelu potrošnje. Istraživat će se sustavi za napredno upravljanje elektroenergetskim distribucijskim mrežama, sustavi za planiranje naprednih sustava temeljenih na GIS-u, modeli novih usluga koji služe kao podloga za funkcionalna likvidna tržišta naprednih energetskih tržišta, te agregatori električne energije i više-energijskih proizvođača/potrošača.