O nama

GEZI predstavlja platformu na kojoj će se partneri dugoročno jače povezati kroz zajedničke R&D aktivnosti i tako izgraditi međusobno povjerenje, pronaći i umrežiti se s novim partnerima, otvarati nove tržišne niše i uspješno komercijalizirati rezultate svojih istraživanja. Putem platforme umanjuje se rizik imanentan razvoju novih proizvoda, a kojeg MSP često ne mogu preuzeti, na tržište će dolaziti rješenja iz područja energetike i prometa, koja će često biti rezultat provedenih graničnih istraživanja. Platforma omogućuje da partneri skupno razviju proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti (koji će svi biti utemeljeni na tehničko-tehnologijskom R&D) i visokog stupnja inovativnosti. Motivacija tvrtki za sudjelovanjem u GEZI-u leži u razvoju inovativnih i na suvremenim tehnologijama utemeljenih rješenja u području energetske učinkovitosti, čime će se povećati njihova produktivnost i konkurentnost. Ovaj cilj ostvarit će putem plasmana novih proizvoda i usluga na tržište i pristupanja novim tržištima s većom dodanom vrijednošću, na jedan od sljedeća dva načina: putem odgovora na prepoznate potrebe tržišta, ali u vidu inovativnijeg rješenja negoli su postojeća, ili plasmanom potpuno novog proizvoda ili usluge koji predstavljaju radikalnu promjenu. Svi proizvodi doći će na tržište utemeljeni na vrhunskom istraživanju i razvoju, koje će omogućiti znanstveno-obrazovne predvodnice u RH u području elektrotehnike, računarstva, ICT, tehničkih i prirodnih znanosti, a u suradnji s tvrtkama koje imaju potvrđenu poduzetničku izvrsnost i upravljačko znanje.

Dodana vrijednost Platforme, koja omogućava realizaciju njenog punog sinergijskog potencijala, je povezivost svih tematskihpodručja na način da njihovi moduli međusobno dijele informacije. Povećana količina ovih informacija pri upravljanju zgradama, energetskom, vodoopskrbnom i prometnom infrastrukturom omogućuje donošenje boljih upravljačkih odluka koje se zatim implementiraju ili autonomno, u stvarnom vremenu, ili u obliku pomoći operateru pri donošenju odluka. Kroz zajednički rad ostvaruje se transfer znanja (istraživačkih institucija prema tvrtkama) i tehnologija (tvrtke prema istraživačkim institucijama), što će rezultirati plasmanom na tržište inovativnih proizvoda, usluga i procesa koji će biti globalno konkurentni. To će također potaknuti stvaranje i zaštitu intelektualnog vlasništva, povećati kapacitete za IRI kod tvrtki te potaknuti objavljivanje znanstvenih radova u publikacijama visoke citiranosti što će sve doprinijeti iboljoj međunarodnoj prepoznatljivosti partnera. Partneri će kroz suradnju zajedno razvijati nove proizvode i usluge kako bi razvili inovativna rješenja za izazove i probleme iz sektora energetike i mobilnosti, i time doprinijeli rješavanju ključnih društvenih izazova (energija, promet i okoliš) i ostvarenju S3 strategije. Platforma dominantno doprinosi ostvarenju ciljeva TPP Energija i održivi okoliš, tj njegovom provedbom povećat će se udio OIE u ukupnoj potrošnji energije te smanjiti emisije stakleničkih plinova, što će znatno doprinijeti niskougljičnoj tranziciji koju je RH započela.

KOORDINATOR PROJEKTA

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić redoviti je profesor u trajnome zvanju na FER-u. Od 1973. do 1993. radio je u Elektrotehničkom institutu „Rade Končar“ na poslovima istraživanja i razvoja te rukovođenja odjelom, zavodom i sektorom. Na FER-u je zaposlen od 1993., gdje je bio članom ili predsjednikom većeg broja fakultetskih, sveučilišnih i institucionalnih povjerenstava, odbora i tijela, predstojnik zavoda, prodekan za znanost te dekan u dva mandata. Osnovao je i sa suradnicima realizirao Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije. Redoviti je član Hrvatske akademije tehničkih znanosti. Ravnatelj je Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), od njegova osnutka 2015. Koordinator je programa Napredno gospodarenje energijom u zgradama i infrastrukturi.

Profesor Perić se u svojem znanstvenom radu, preko 42 godine, bavi istraživanjem i razvojem sustava automatskoga upravljanja i automatizacije raznih složenih procesa i postrojenja. Objavio je 55 radova u znanstvenim časopisima i 217 radova na znanstvenim skupovima. Bio je voditeljem ili suradnikom 40-ak domaćih i 10-ak međunarodnih znanstveno-stručnih projekata.

 

PARTNERI