Inovativna ekonomija

Ulaganje u znanost, istraživanje i razvoj neophodna je investicija u suvremenom društvu. Znanje se kao najvažniji resurs kroz inovativne procese ugrađuje u nove proizvode i postupke kojima se pribavlja tržišna konkurentnost. Drugim riječima, znanost stvara tržišta koja opet sa svoje strane potiču stvaranje društva znanja. Na ovim načelima i ovim interakcijama funkcionira gospodarska moć razvijenog dijela svijeta. Posve je sigurno da su inovacije eliksir razvijenih narodnih gospodarstava u doba globalizacije, odlučujuća pogonska snaga za strukturne promjene, gospodarski rast i društveni napredak. Usmjerenost na dugoročnu učinkovitost i konkurentnost hrvatskog istraživačkog prostora kao dijela globalnih inovacijskih kapaciteta pozicionira ICENT kao bitnog čimbenika za podizanje tehnološke razine hrvatskog gospodarstva i društva.