Institut za tehnologije naprednih komponenata

Izvor svjetlosti

Nove napredne komponente često su okosnica za revolucionarne tehnološke skokove i otvaranje vrata mnogobrojnih inovacija, bilo u pogledu minijaturizacije, pojeftinjenja ili posve novih mogućnosti. Disruptivne tehnologije koje proizlaze iz istraživanja i razvoja naprednih komponenata pokreću nove trendove i stvaraju tržišta.

  • Prioritetne razvojne niše: optički i elektronički elementi zasnovani na novim materijalima, napredni tranzistori i drugi elektronički elementi za komunikacije, analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi u nanometarskim i mikrometarskim tehnologijama, analiza i optimizacija toplinskih tokova, elektromagnetska kompatibilnost, metamaterijali za primjenu u teraherznom (THz) i optičkom području za komunikacije.
  • Laboratoriji:
    • Laboratorij za optičko i elektroničko projektiranje
    • Laboratorij za obradbu nanomaterijala i poluvodiča
    • Laboratorij za montažu i ispitivanje karakteristika

Ultra-stabilni izvori svjetlosti

tehnologije-naprednih-materijala-2Inteligentni RFID

tehnologije-naprednih-materijala-1Bipolarni tranzistor s horizontalnim tokom struje