Istraživanje i razvoj inovacija

ICENT je ujedno i akcelerator inovacija kroz približavanje znanosti i gospodarstva te institucionalni okvir za poticanje na znanosti zasnovanog poduzetništva povezanog s istraživačko-razvojnim procesima i inovacijama. Inovacijski centar projekt je koji će modernizirati fakultete, bolje ih povezati s gospodarstvom i uspostaviti jednu od glavnih poluga povećanja produktivnosti gospodarstva Hrvatske i šire regije.

razvoj-2

Multidisciplinarne, na znanju utemeljene i kapitalno intenzivne tehnologije relevantne su za mnoge različite sektore i pružaju temelj za ostvarivanje značajne konkurentske prednosti za europsku industriju, a istovremeno mogu znatno doprinijeti rješavanju velikih društvenih izazova. Integrirani pristup, promicanje kombinacija, konvergencije i interakcija između ključnih razvojnih tehnologija, imat će učinke u raznim inovacijskim ciklusima i vrijednosnim lancima, čiji bi rezultati istraživanja otvorili put do novih industrijskih tehnologija, proizvoda, usluga i poslovnih modela u energetici, okolišu, prometu, svemiru, zdravlju i drugim područjima.

Raskorak između tipične ponude sveučilišta ili istraživačkih institucija (ideja) i potrebe za prototipom komercijalnog klijenta najčešći je razlog zašto se mnoge inovacije ne komercijaliziraju. Ovu „dolinu smrti“ ICENT premošćuje iskusnim, kreativnim, uhodanim i visoko kompetentnim ekspertima raznovrsnih struka. Uloga je ICENT-a filtrirati i selektirati znanstvena istraživanja vodeći računa o praktičnoj izvedivosti i potencijalnom komercijalnom uspjehu te dovesti istraživanje do krajnje razine tehnološke spremnosti inovacije, tj. do prototipa. ICENT je od strateške važnosti za razvoj gospodarstva u bitnim gospodarskim sektorima i organiziran je u šest osnovnih ustrojbenih jedinica-instituta čije se usluge i sadržaji međusobno nadopunjavaju.