Kontakt

Kontakt

ICENT - Inovacijski centar Nikola Tesla
Unska 3, 10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon: +385 1 6129 584
Telefaks: +385 1 6170 007
E-pošta: info@icent.hr

Obrazac za kontakt