Istraživanje i razvoj

Raskorak između tipične ponude sveučilišta ili istraživačkih institucija (ideja) i potrebe za prototipom komercijalnog klijenta najčešći je razlog zašto se mnoge inovacije ne komercijaliziraju. Ovu „dolinu smrti“ ICENT premošćuje iskusnim, kreativnim, uhodanim i visoko kompetentnim ekspertima raznovrsnih struka. Uloga je ICENT-a filtrirati i selektirati znanstvena istraživanja vodeći računa o praktičnoj izvedivosti i potencijalnom komercijalnom uspjehu te dovesti istraživanje do krajnje razine tehnološke spremnosti inovacije, tj. do prototipa. ICENT je od strateške važnosti za razvoj gospodarstva  u bitnim gospodarskim sektorima i organiziran je u šest osnovnih ustrojbenih jedinica-instituta čije se usluge i sadržaji međusobno nadopunjavaju.

Comments are closed.