Projekti u tijeku

Popis projekata u sklopu ICENT-a koji su u tijeku

platform-enabled KITs of arTificial intelligence FOR an easy uptake by SMEs – KITT4SME

KITT4SME projekt je usmjeren na pomoć europskim malim i srednjim poduzećima, kojima će ponuditi prilagodljive hardverske, softverske i organizacijske pakete isporučene putem modularne, prilagodljive digitalne platforme, kojom se uvodi umjetna inteligencija u proizvodne sustave bez ometanja postojećih procesa. Korištenje paketa i drugih pruženih usluga snažno je podržano jasnom karakterizacijom i tržišnom spremnošću pojedinačnih komponenata, kao i platformom temeljnom na već uspostavljenoj RAMP virtualnoj tržnici. Mreža digitalnih inovacijskih središta (Digital Innovation Hub – DIH), od kojih su tri partneri u projektnom konzorciju, osigurava diseminaciju KITT4SME rezultata među poduzećima širom Europe.

saznaj više...

Izgradnja inovacijskog (i) startup ekosustava

Inovacije su jedan od najvažnijih pokretača ekonomskog rasta. Kroz uspjehe ambicioznih, hrabrih, pametnih i sposobnih pojedinaca iz različitih sektora, Hrvatska se povremeno nađe uz bok puno razvijenijih zemalja i bude stavljena na svjetsku kartu inovacijskih i poslovnih uspjeha. Nedvojbeno je da smo zemlja s respektabilnim ljudskim potencijalom, ali ono što trenutno nedostaje jest kvalitetan i učinkovito ustrojen (eko)sustav koji povezuje znanstveno-istraživačku zajednicu, industriju i startupe te pruža pojedincima sveobuhvatnu potporu tijekom cijelog puta od ideje, preko istraživanja, razvoja i inovacije, do plasiranja proizvoda/usluge na tržište i širenja na nova tržišta.

saznaj više...

e-Škole: Razvoj digitalno zrelih škola (II. faza) (e-Škole)

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. U digitalno zrelim školama nastavnici koriste tehnologiju kako bi unaprijedili nastavu, razvijaju vlastite digitalne sadržaje te pružaju podršku samostalnom učenju i razvoju kritičkih vještina kod učenika koji su u središtu nastavnog procesa.

saznaj više ...

Advanced Tools Towards cost-efficient decarbonisation of future reliable Energy SysTems - ATTEST

Jedan od ključnih ciljeva Europe je dekarbonizacija elektroenergetskog sektora i korištenja energije. Cilj projekta ATTEST je razvoj i pokretanje modularne 'open-source' platforme sastavljene od niza inovativnih alata za podršku operatorima prijenosnog i distribucijskog sustava koji u međusobnoj koordinaciji optimalno upravljaju, održavaju i planiraju energetske sustave nakon 2030., uzimajući u obzir tehničke, ekonomske i ekološke aspekte.

saznaj više ...

Razvoj sustava prediktivnog upravljanja i autonomnog trgovanja energijom u zgradi

Cilj je Projekta razviti skup proizvoda i usluga temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kojima se omogućuje prediktivno upravljanje energijom u zgradama različitih konfiguracija spojenih na energetske mreže u dinamičnim uvjetima tržišta energije. Projekt je usredotočen na upravljanje elementima za održavanje komfora u prostorijama zgrade te na pripremu medija koji se u svrhu održavanja komfora distribuira po prostorijama.

saznaj više ...

Logistics for Manufacturing SMEs - L4MS

Ambicija L4MS projekta je smanjenje troškova i vremena instalacije mobilnih robota za faktor 10. To će omogućiti jeftino postavljanje malih i fleksibilnih logističkih rješenja koja ne zahtijevaju promjenu infrastrukture, prekid proizvodnje ili stručna znanja zaposlenika. Ulaganje u automatizaciju logistike postat će iznimno atraktivno za europska proizvodna mala i srednja poduzeća.

saznaj više ...

AI DIH NETWORK

Europska komisija pokrenula je pripremnu akciju – projekt za stvaranje Europske mreže digitalnih inovacijskih središta (DIH, Digital Innovation Hub) s fokusom na umjetnu inteligenciju (AI, Artificial Intelligence). Kako bi se postigao ovaj cilj, u sklopu projekta, kojeg vodi PwC zajedno s CARSA i Innovalia, bit će razvijen nacrt prekogranične suradnje temeljen na procjeni poslovnih modela, zajedničkih sustava, suradnji i struktura upravljanja DIH-ova (uključujući financijske i pravne aspekte suradnje).

saznaj više ...

A Network of Robotics DIHs for Agile Production – DIH2

DIH² je paneuropska mreža 26 digitalnih inovacijskih središta (engl. Digital Innovation Hub, DIH), s ciljem da se proširi na više od 170 DIH-ova. Svrha mreže je potaknuti inkrementalne i disruptivne inovacije u više od 300.000 malih i srednjih poduzeća, a koje će smanjiti troškove naprednih robotskih rješenja za 50%, udvostručiti rast tržišta robotike te omogućiti maksimalnu produktivnost i optimalnu agilnost.

saznaj više ...

Razvoj biblioteka perifernih ćelija u različitim submikrometarskim CMOS tehnologijama

Istraživačko-razvojni tim iz ams AG, vodećeg svjetskog proizvođača senzorskih rješenje visokih performanci, i ICENT rade na zajedničkom projektu na razvoju biblioteka perifernih ćelija u različitim submikrometarskim CMOS tehnologijama. Projekt je počeo u svibnju 2019. i osmišljen je kao baza za strateško partnerstvo.