KIT4SME

KITT4SME projekt je usmjeren na pomoć europskim malim i srednjim poduzećima, kojima će ponuditi prilagodljive hardverske, softverske i organizacijske pakete isporučene putem modularne, prilagodljive digitalne platforme, kojom se uvodi umjetna inteligencija u proizvodne sustave bez ometanja postojećih procesa. Korištenje paketa i drugih pruženih usluga snažno je podržano jasnom karakterizacijom i tržišnom spremnošću pojedinačnih komponenata, kao i platformom temeljnom na već uspostavljenoj RAMP virtualnoj tržnici. Mreža digitalnih inovacijskih središta (Digital Innovation Hub – DIH), od kojih su tri partneri u projektnom konzorciju, osigurava diseminaciju KITT4SME rezultata među poduzećima širom Europe.

EDIH CROBOHUB++

Europski digitalni inovacijski hub EDIH CROBOHUB++ je inovacijski ekosustav izvrsnosti specijaliziran za tri ključna područja Digital Europe Program (DEP): (1) Umjetna inteligencija, (2) Kibernetička sigurnost, (3) Računalstvo visokih performansi. Cilj projekta je podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva pružanjem besplatnih usluga malim i srednjim poduzećima te javnom sektoru sa svrhom podizanja razine digitalne zrelosti te zelene transformacije, a sve kako bi korisnici usluga postali agilniji i efikasniji. Projekt će ponuditi koherentan paket usluga s fokusom na sljedeće sektore: (1) proizvodna industrija, (2) digitalizirana poljoprivreda, (3) energija i okoliš te (4) javna i državna uprava. EDIH CROBOHUB++ bit će neprofitni hub koji će prvenstveno djelovati u kontinentalnoj Hrvatskoj, ali će biti i nacionalnog dosega.

e-ŠKOLE: RAVOJ DIGITANO ZRELIH ŠKOLA (II. Faza) (e-Škole)

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

U digitalno zrelim školama nastavnici koriste tehnologiju kako bi unaprijedili nastavu, razvijaju vlastite digitalne sadržaje te pružaju podršku samostalnom učenju i razvoju kritičkih vještina kod učenika koji su u središtu nastavnog procesa. Učenici tako aktivno sudjeluju u nastavi s povećanom motivacijom za učenje i nastavak školovanja te samim time postaju i konkurentniji na tržištu rada. Upravljanje e-Školama je učinkovito i transparentno, a komunikacija i razmjena e-dokumenata između škole, njenih dionika i osnivača znatno jednostavnija.

AMSPAD – Razvoj biblioteka perifernih ćelija u različitim submikrometarskim CMOS tehnologijama

Istraživačko-razvojni tim iz ams AG, vodećeg svjetskog proizvođača senzorskih rješenje visokih performanci, i ICENT rade na zajedničkom projektu na razvoju biblioteka perifernih ćelija u različitim submikrometarskim CMOS tehnologijama. Projekt je počeo u svibnju 2019. i osmišljen je kao baza za strateško partnerstvo.

AeroSTREAM

Projekt AeroSTREAM zamišljen je kao pokušaj usmjeravanja pozitivnih učinaka projekta AeroTwin na mrežu visokoškolskih ustanova iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine kako bi se povećao kapacitet za istraživanje i inovacije te pripremila i uspostavila dugotrajna i integrirana suradnja između tih institucija i njihovih partnera u lokalnom ekosustavu. Dugotrajna i integrirana suradnja institucija uspostavit će se u području primjene autonomnih zračnih sustava (AAS), s naglaskom na naprednu poljoprivredu, šumarstvo i logistiku.

Deep-tech venture builder Nuqleus

S ciljem osnaživanja primijenjenog istraživanja i pružanja potpore studentima i zaposlenicima na putu transfera znanja u industriju i komercijalizacije rezultata znanstvenih istraživanja, FER-a je 2015. godine osnovao Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT), a 2016. startup inkubator SPOCK. U zadnje četiri godine, ICENT i SPOCK zajedno organiziraju događaje i programe za povezivanje znanstveno-istraživačkih institucija, industrije i startup ekosustava.

EIT Urban Mobility Accelerate2Move

Accelerate2Move je tematski akcelerator koji se fokusira na umjetnu inteligenciju, blockchain, 5G, Vehicle-to-everything, Internet-of-Things i Web 3.0 – napredne tehnologije koje mogu doprinijeti održivoj urbanoj mobilnosti. U razdoblju od 3 godine, Akcelerator će pružiti podršku za najmanje 36 tvrtki u ranoj fazi razvoja s rješenjima od TRL4 do TRL7 te preporučiti najmanje 12 najboljih startupa za ulaganje EIT Urban Mobility fondu.

AI DIH NETWORK

Europska komisija pokrenula je pripremnu akciju – projekt za stvaranje Europske mreže digitalnih inovacijskih središta (DIH, Digital Innovation Hub) s fokusom na umjetnu inteligenciju (AI, Artificial Intelligence). Kako bi se postigao ovaj cilj, u sklopu projekta, kojeg vodi PwC zajedno s CARSA i Innovalia, bit će razvijen nacrt prekogranične suradnje temeljen na procjeni poslovnih modela, zajedničkih sustava, suradnji i struktura upravljanja DIH-ova (uključujući financijske i pravne aspekte suradnje).

ATTEST

Jedan od ključnih ciljeva Europe je dekarbonizacija elektroenergetskog sektora i korištenja energije. Cilj projekta ATTEST je razvoj i pokretanje modularne ‘open-source’ platforme sastavljene od niza inovativnih alata za podršku operatorima prijenosnog i distribucijskog sustava koji u međusobnoj koordinaciji optimalno upravljaju, održavaju i planiraju energetske sustave nakon 2030., uzimajući u obzir tehničke, ekonomske i ekološke aspekte. Konzorcij partnera iz šest zemalja Europske unije, koji je okupljen u projektu ATTEST-a, sastoji se od pet iskusnih istraživačkih organizacija iz područja energetskih sustava, operatora prijenosnog (Hrvatski operator prijenosnog sustava – HOPS) i operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), te dva industrijska partnera koji su specijalizirani za razvoj naprednih ICT rješenja i SCADA sustava.

PC-ATE Buildings

Projektom se stapa dugogodišnje iskustvo tvrtke Klimaoprema u razvoju, proizvodnji i komercijalizaciji elemenata sustava grijanja, hlađenja i ventilacije s istraživačkim rezultatima FER-a na području modelskog prediktivnog upravljanja koji su postignuti kroz nekoliko završenih i tekućih projekata.

Cilj je Projekta razviti skup proizvoda i usluga temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kojima se omogućuje prediktivno upravljanje energijom u zgradama različitih konfiguracija spojenih na energetske mreže u dinamičnim uvjetima tržišta energije.

DIH2

DIH² je paneuropska mreža 26 digitalnih inovacijskih središta (engl. Digital Innovation Hub, DIH), s ciljem da se proširi na više od 170 DIH-ova. Svrha mreže je potaknuti inkrementalne i disruptivne inovacije u više od 300.000 malih i srednjih poduzeća, a koje će smanjiti troškove naprednih robotskih rješenja za 50%, udvostručiti rast tržišta robotike te omogućiti maksimalnu produktivnost i optimalnu agilnost. Mreža će pružiti pomoć malim i srednjim poduzećima u izazovima agilne proizvodnje te ojačati njihov potencijal za digitalizaciju korištenjem robotskih rješenja koja su isplativija u proizvodnji manjih serija.

AgroSPARC

Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama
Aktualne i nadolazeće klimatske promjene izgledno će se najznačajnije odraziti na uzgoj poljoprivrednih kultura u obliku smanjenog prinosa, povećanih troškova te nužnog odstupanja od tradicijskog uzgoja. Cilj je projekta izraditi matematičke modele različitih stadija razvoja pšenice primjenom umjetne inteligencije te ih koristiti za predviđanje prinosa i stadija razvoja. Analiza velikog skupa podataka provest će se s obzirom na različite klimatske uvjete, umjetno stvorene i permutirane u prototipnim komorama, i korelirane s identificiranim pokazateljima razvoja biljke u različitim stadijima. Modeli će se javno i interaktivno koristiti kroz portal za predikciju različitih stadija razvoja pšenice u stvarnim i hipotetskim klimatskim uvjetima uz prikupljanje i arhiviranje povratnih informacija od uzgajivača kao dodatnih podataka za prilagodbu načinjenih modela.

inovacijski

IZGRADNJA INOVACIJSKOG I STARTUP EKOSUSTAVA

Inovacije su jedan od najvažnijih pokretača ekonomskog rasta. Kroz uspjehe ambicioznih, hrabrih, pametnih i sposobnih pojedinaca iz različitih sektora, Hrvatska se povremeno nađe uz bok puno razvijenijih zemalja i bude stavljena na svjetsku kartu inovacijskih i poslovnih uspjeha. Nedvojbeno je da smo zemlja s respektabilnim ljudskim potencijalom, ali ono što trenutno nedostaje jest kvalitetan i učinkovito ustrojen (eko)sustav koji povezuje znanstveno-istraživačku zajednicu, industriju i startupe te pruža pojedincima sveobuhvatnu potporu tijekom cijelog puta od ideje, preko istraživanja, razvoja i inovacije, do plasiranja proizvoda/usluge na tržište i širenja na nova tržišta.

Effective Robotic GriNDing of Surface Areas through HORSE framework – ENDORSE

Kako bi se odgovorilo na trajni nedostatak kvalificirane radne snage i potražnju za visokokvalitetnim proizvodima, Enikon Aerospace je započeo s automatizacijom procesa brušenja, što je od vitalnog značaja za pripremu površine prije kvalitetnog finalnog nanošenja boje. Automatizacija ovog procesa ima nekoliko prednosti: i) dosljednu kvalitetu konačnog proizvoda, ii) bez ljudskih pogrešaka, iii) gubitak materijala smanjuje se na minimum, iv) smanjenje izloženosti zaposlenika u prašnjavoj atmosferi.

logo_L4MS-2019

Logistics for Manufaturing SMEs – L4MS

Ambicija L4MS projekta je smanjenje troškova i vremena instalacije mobilnih robota za faktor 10. To će omogućiti jeftino postavljanje malih i fleksibilnih logističkih rješenja koja ne zahtijevaju promjenu infrastrukture, prekid proizvodnje ili stručna znanja zaposlenika. Ulaganje u automatizaciju logistike postat će iznimno atraktivno za europska proizvodna mala i srednja poduzeća. Korištenje mobilnih robota ne samo da će automatizirati logistiku (50% troškova proizvodnje), već će također pružiti besprijekornu fleksibilnost u tvorničkom pogonu za serijsku proizvodnju.

Feasibility Study for Croatian Robotics Digital Innovation Hub – CROBOHUB

Budući da su inovacijski i poduzetnički kapaciteti u području robotike nedovoljno iskorišteni na globalnoj razini, a još više u Hrvatskoj, glavni cilj CROBOHUB projekta je uspostavljanje regionalnog digitalnog inovacijskog huba (DIH) u okviru Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), koji će biti ključna hrvatska institucija za podršku razvoju novih proizvoda i usluga u području robotike.

Centre of Excellence for Autonomous and Cooperative Robotic Systems — ACROSS

Opći cilj projekta je stvaranje Centra izvrsnosti za autonomne i kooperativne robotske sustave u Hrvatskoj (ACROSS CoE) koji će biti na čelu istraživanja i inoviranja novih metodologija i naprednih inženjerskih pristupa u ciljanim područjima. ACROSS CoE će biti osnovan i vođen kao dugoročni zajednički poduhvat između Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu UNIZG-FER, Kraljevskog instituta za tehnologiju u Stockholmu KTH-a Inovacijskog centra Nikola Tesla ICENT.

GEZI

Platforma za napredno gospodarenje energijom u zgradama i infrastrukturi (GEZI) je platforma za ostvarenje energetske učinkovitosti iz koje će proizaći otvorena, modularna i međusobno interaktivna rješenja nadgledanja, predviđanja, upravljanja i planiranja, koja zgrade i infrastrukturne sustave oko njih čine naprednima (pametnima), uz unapređenje uvjeta komfora korisnika. U sklopu platforme se istražuje napredno gospodarenje energijom u 5 područja: zgradama, električnim vozilima, u distribucijskom sustavu električne energije i integriranim električnim sustavima, distribucijskom sustavu toplinske energije i distribucijskim sustavima vode i plina. Ova područja predstavljaju najznačajnije potrošače energije u kojima se, naprednim gospodarenjem energije, mogu postići najznačajnije energetske i operativne uštede.