KIT4SME

KITT4SME projekt je usmjeren na pomoć europskim malim i srednjim poduzećima, kojima će ponuditi prilagodljive hardverske, softverske i organizacijske pakete isporučene putem modularne, prilagodljive digitalne platforme, kojom se uvodi umjetna inteligencija u proizvodne sustave bez ometanja postojećih procesa. Korištenje paketa i drugih pruženih usluga snažno je podržano jasnom karakterizacijom i tržišnom spremnošću pojedinačnih komponenata, kao i platformom temeljnom na već uspostavljenoj RAMP virtualnoj tržnici. Mreža digitalnih inovacijskih središta (Digital Innovation Hub – DIH), od kojih su tri partneri u projektnom konzorciju, osigurava diseminaciju KITT4SME rezultata među poduzećima širom Europe.

EDIH CROBOHUB++

Europski digitalni inovacijski hub EDIH CROBOHUB++ je inovacijski ekosustav izvrsnosti specijaliziran za tri ključna područja Digital Europe Program (DEP): (1) Umjetna inteligencija, (2) Kibernetička sigurnost, (3) Računalstvo visokih performansi. Cilj projekta je podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva pružanjem besplatnih usluga malim i srednjim poduzećima te javnom sektoru sa svrhom podizanja razine digitalne zrelosti te zelene transformacije, a sve kako bi korisnici usluga postali agilniji i efikasniji. Projekt će ponuditi koherentan paket usluga s fokusom na sljedeće sektore: (1) proizvodna industrija, (2) digitalizirana poljoprivreda, (3) energija i okoliš te (4) javna i državna uprava. EDIH CROBOHUB++ bit će neprofitni hub koji će prvenstveno djelovati u kontinentalnoj Hrvatskoj, ali će biti i nacionalnog dosega.

AMSPAD – Razvoj biblioteka perifernih ćelija u različitim submikrometarskim CMOS tehnologijama

Istraživačko-razvojni tim iz ams AG, vodećeg svjetskog proizvođača senzorskih rješenje visokih performanci, i ICENT rade na zajedničkom projektu na razvoju biblioteka perifernih ćelija u različitim submikrometarskim CMOS tehnologijama. Projekt je počeo u svibnju 2019. i osmišljen je kao baza za strateško partnerstvo.

AeroSTREAM

Projekt AeroSTREAM zamišljen je kao pokušaj usmjeravanja pozitivnih učinaka projekta AeroTwin na mrežu visokoškolskih ustanova iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine kako bi se povećao kapacitet za istraživanje i inovacije te pripremila i uspostavila dugotrajna i integrirana suradnja između tih institucija i njihovih partnera u lokalnom ekosustavu. Dugotrajna i integrirana suradnja institucija uspostavit će se u području primjene autonomnih zračnih sustava (AAS), s naglaskom na naprednu poljoprivredu, šumarstvo i logistiku.

Deep-tech venture builder Nuqleus

S ciljem osnaživanja primijenjenog istraživanja i pružanja potpore studentima i zaposlenicima na putu transfera znanja u industriju i komercijalizacije rezultata znanstvenih istraživanja, FER-a je 2015. godine osnovao Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT), a 2016. startup inkubator SPOCK. U zadnje četiri godine, ICENT i SPOCK zajedno organiziraju događaje i programe za povezivanje znanstveno-istraživačkih institucija, industrije i startup ekosustava.

EIT Urban Mobility Accelerate2Move

Accelerate2Move je tematski akcelerator koji se fokusira na umjetnu inteligenciju, blockchain, 5G, Vehicle-to-everything, Internet-of-Things i Web 3.0 – napredne tehnologije koje mogu doprinijeti održivoj urbanoj mobilnosti. U razdoblju od 3 godine, Akcelerator će pružiti podršku za najmanje 36 tvrtki u ranoj fazi razvoja s rješenjima od TRL4 do TRL7 te preporučiti najmanje 12 najboljih startupa za ulaganje EIT Urban Mobility fondu.

AI DIH NETWORK

Europska komisija pokrenula je pripremnu akciju – projekt za stvaranje Europske mreže digitalnih inovacijskih središta (DIH, Digital Innovation Hub) s fokusom na umjetnu inteligenciju (AI, Artificial Intelligence). Kako bi se postigao ovaj cilj, u sklopu projekta, kojeg vodi PwC zajedno s CARSA i Innovalia, bit će razvijen nacrt prekogranične suradnje temeljen na procjeni poslovnih modela, zajedničkih sustava, suradnji i struktura upravljanja DIH-ova (uključujući financijske i pravne aspekte suradnje).

ATTEST

Jedan od ključnih ciljeva Europe je dekarbonizacija elektroenergetskog sektora i korištenja energije. Cilj projekta ATTEST je razvoj i pokretanje modularne ‘open-source’ platforme sastavljene od niza inovativnih alata za podršku operatorima prijenosnog i distribucijskog sustava koji u međusobnoj koordinaciji optimalno upravljaju, održavaju i planiraju energetske sustave nakon 2030., uzimajući u obzir tehničke, ekonomske i ekološke aspekte. Konzorcij partnera iz šest zemalja Europske unije, koji je okupljen u projektu ATTEST-a, sastoji se od pet iskusnih istraživačkih organizacija iz područja energetskih sustava, operatora prijenosnog (Hrvatski operator prijenosnog sustava – HOPS) i operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), te dva industrijska partnera koji su specijalizirani za razvoj naprednih ICT rješenja i SCADA sustava.

PC-ATE Buildings

Projektom se stapa dugogodišnje iskustvo tvrtke Klimaoprema u razvoju, proizvodnji i komercijalizaciji elemenata sustava grijanja, hlađenja i ventilacije s istraživačkim rezultatima FER-a na području modelskog prediktivnog upravljanja koji su postignuti kroz nekoliko završenih i tekućih projekata.

Cilj je Projekta razviti skup proizvoda i usluga temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kojima se omogućuje prediktivno upravljanje energijom u zgradama različitih konfiguracija spojenih na energetske mreže u dinamičnim uvjetima tržišta energije.

DIH2

DIH² je paneuropska mreža 26 digitalnih inovacijskih središta (engl. Digital Innovation Hub, DIH), s ciljem da se proširi na više od 170 DIH-ova. Svrha mreže je potaknuti inkrementalne i disruptivne inovacije u više od 300.000 malih i srednjih poduzeća, a koje će smanjiti troškove naprednih robotskih rješenja za 50%, udvostručiti rast tržišta robotike te omogućiti maksimalnu produktivnost i optimalnu agilnost. Mreža će pružiti pomoć malim i srednjim poduzećima u izazovima agilne proizvodnje te ojačati njihov potencijal za digitalizaciju korištenjem robotskih rješenja koja su isplativija u proizvodnji manjih serija.

AgroSPARC

Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama
Aktualne i nadolazeće klimatske promjene izgledno će se najznačajnije odraziti na uzgoj poljoprivrednih kultura u obliku smanjenog prinosa, povećanih troškova te nužnog odstupanja od tradicijskog uzgoja. Cilj je projekta izraditi matematičke modele različitih stadija razvoja pšenice primjenom umjetne inteligencije te ih koristiti za predviđanje prinosa i stadija razvoja. Analiza velikog skupa podataka provest će se s obzirom na različite klimatske uvjete, umjetno stvorene i permutirane u prototipnim komorama, i korelirane s identificiranim pokazateljima razvoja biljke u različitim stadijima. Modeli će se javno i interaktivno koristiti kroz portal za predikciju različitih stadija razvoja pšenice u stvarnim i hipotetskim klimatskim uvjetima uz prikupljanje i arhiviranje povratnih informacija od uzgajivača kao dodatnih podataka za prilagodbu načinjenih modela.

inovacijski

IZGRADNJA INOVACIJSKOG I STARTUP EKOSUSTAVA

Inovacije su jedan od najvažnijih pokretača ekonomskog rasta. Kroz uspjehe ambicioznih, hrabrih, pametnih i sposobnih pojedinaca iz različitih sektora, Hrvatska se povremeno nađe uz bok puno razvijenijih zemalja i bude stavljena na svjetsku kartu inovacijskih i poslovnih uspjeha. Nedvojbeno je da smo zemlja s respektabilnim ljudskim potencijalom, ali ono što trenutno nedostaje jest kvalitetan i učinkovito ustrojen (eko)sustav koji povezuje znanstveno-istraživačku zajednicu, industriju i startupe te pruža pojedincima sveobuhvatnu potporu tijekom cijelog puta od ideje, preko istraživanja, razvoja i inovacije, do plasiranja proizvoda/usluge na tržište i širenja na nova tržišta.

Effective Robotic GriNDing of Surface Areas through HORSE framework – ENDORSE

Kako bi se odgovorilo na trajni nedostatak kvalificirane radne snage i potražnju za visokokvalitetnim proizvodima, Enikon Aerospace je započeo s automatizacijom procesa brušenja, što je od vitalnog značaja za pripremu površine prije kvalitetnog finalnog nanošenja boje. Automatizacija ovog procesa ima nekoliko prednosti: i) dosljednu kvalitetu konačnog proizvoda, ii) bez ljudskih pogrešaka, iii) gubitak materijala smanjuje se na minimum, iv) smanjenje izloženosti zaposlenika u prašnjavoj atmosferi.

logo_L4MS-2019

Logistics for Manufaturing SMEs – L4MS

Ambicija L4MS projekta je smanjenje troškova i vremena instalacije mobilnih robota za faktor 10. To će omogućiti jeftino postavljanje malih i fleksibilnih logističkih rješenja koja ne zahtijevaju promjenu infrastrukture, prekid proizvodnje ili stručna znanja zaposlenika. Ulaganje u automatizaciju logistike postat će iznimno atraktivno za europska proizvodna mala i srednja poduzeća. Korištenje mobilnih robota ne samo da će automatizirati logistiku (50% troškova proizvodnje), već će također pružiti besprijekornu fleksibilnost u tvorničkom pogonu za serijsku proizvodnju.

Feasibility Study for Croatian Robotics Digital Innovation Hub – CROBOHUB

Budući da su inovacijski i poduzetnički kapaciteti u području robotike nedovoljno iskorišteni na globalnoj razini, a još više u Hrvatskoj, glavni cilj CROBOHUB projekta je uspostavljanje regionalnog digitalnog inovacijskog huba (DIH) u okviru Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), koji će biti ključna hrvatska institucija za podršku razvoju novih proizvoda i usluga u području robotike.

Centre of Excellence for Autonomous and Cooperative Robotic Systems — ACROSS

Opći cilj projekta je stvaranje Centra izvrsnosti za autonomne i kooperativne robotske sustave u Hrvatskoj (ACROSS CoE) koji će biti na čelu istraživanja i inoviranja novih metodologija i naprednih inženjerskih pristupa u ciljanim područjima. ACROSS CoE će biti osnovan i vođen kao dugoročni zajednički poduhvat između Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu UNIZG-FER, Kraljevskog instituta za tehnologiju u Stockholmu KTH-a Inovacijskog centra Nikola Tesla ICENT.

Studentski program

Studentski program Imagine, Create, Innovate inicijativa je kroz koju se potiče realizacija studentskih poduzetničkih ideja. Inovacijski centar Nikola Tesla svojom se misijom usmjerio na primijenjeno istraživanje i razvoj inovacija zasnovanih na znanstvenim istraživanjima, a s ciljem stvaranja istraživačkoga i inovacijskog ekosustava Hrvatske. U tom kontekstu važnu ulogu imaju kreativni mladi ljudi – studenti hrvatskih sveučilišta i veleučilišta koji predstavljaju ljudski kapital za budući razvoj društva.

e-ŠKOLE: RAVOJ DIGITANO ZRELIH ŠKOLA (II. Faza) (e-Škole)

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

U digitalno zrelim školama nastavnici koriste tehnologiju kako bi unaprijedili nastavu, razvijaju vlastite digitalne sadržaje te pružaju podršku samostalnom učenju i razvoju kritičkih vještina kod učenika koji su u središtu nastavnog procesa. Učenici tako aktivno sudjeluju u nastavi s povećanom motivacijom za učenje i nastavak školovanja te samim time postaju i konkurentniji na tržištu rada. Upravljanje e-Školama je učinkovito i transparentno, a komunikacija i razmjena e-dokumenata između škole, njenih dionika i osnivača znatno jednostavnija.

GEZI

Platforma za napredno gospodarenje energijom u zgradama i infrastrukturi (GEZI) je platforma za ostvarenje energetske učinkovitosti iz koje će proizaći otvorena, modularna i međusobno interaktivna rješenja nadgledanja, predviđanja, upravljanja i planiranja, koja zgrade i infrastrukturne sustave oko njih čine naprednima (pametnima), uz unapređenje uvjeta komfora korisnika. U sklopu platforme se istražuje napredno gospodarenje energijom u 5 područja: zgradama, električnim vozilima, u distribucijskom sustavu električne energije i integriranim električnim sustavima, distribucijskom sustavu toplinske energije i distribucijskim sustavima vode i plina. Ova područja predstavljaju najznačajnije potrošače energije u kojima se, naprednim gospodarenjem energije, mogu postići najznačajnije energetske i operativne uštede.