AeroSTREAM
NAZIV PROJEKTA

Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM

KOORDINATOR PROJEKTA

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva – Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja

TRAJANJE PROJEKTA

36 mjeseci (1. 7. 2022. – 30. 6. 2025.)

Opis projekta

Projekt AeroSTREAM zamišljen je kao pokušaj usmjeravanja pozitivnih učinaka projekta AeroTwin na mrežu visokoškolskih ustanova iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine kako bi se povećao kapacitet za istraživanje i inovacije te pripremila i uspostavila dugotrajna i integrirana suradnja između tih institucija i njihovih partnera u lokalnom ekosustavu. Dugotrajna i integrirana suradnja institucija uspostavit će se u području primjene autonomnih zračnih sustava (AAS), s naglaskom na naprednu poljoprivredu, šumarstvo i logistiku.

Povećanje inovacijskih sposobnosti visokih učilišta iz tzv. “widening” zemalja i njihovog okolnog ekosustava postići će se bliskom suradnjom s CATEC-om i CTA-om, vodećim europskim organizacijama koje se bave istraživanjem i inovacijama, a duboko su uključene u najrelevantnije EU inicijative i projekte, zajedno s ProtostarLabs, mladim malim poduzetnikom iz hrvatske poljoprivredne regije – Slavonije te ICENT-om kao vodećim inovacijskim centrom u zemlji.

Jedan od ključnih ciljeva projekta AeroSTREAM je poboljšanje kvalitete upravljanja inovacijama, transfer tehnologije i uključivanje građana visokih učilišta iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za postizanje tih ciljeva planiran je poseban skup aktivnosti, kao što su razvoj zajedničke strategije inovacija, razmjena osoblja, posjeti stručnjaka, radionice i poduke, praktične obuke i sumentorstvo doktoranada.

AeroSTREAM projekt financiran je putem programa Europske unije HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05 u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima No 101071270.

 

Projektni partneri