AI DIH NETWORK
NAZIV PROJEKTA

AI DIH NETWORK

KOORDINATOR PROJEKTA

PwC

TRAJANJE PROJEKTA

9 mjeseci (ožujak 2019. – prosinac 2019.)

Opis projekta

Europska komisija pokrenula je pripremnu akciju – projekt za stvaranje Europske mreže digitalnih inovacijskih središta (DIH, Digital Innovation Hub) s fokusom na umjetnu inteligenciju (AI, Artificial Intelligence). Kako bi se postigao ovaj cilj, u sklopu projekta, kojeg vodi PwC zajedno s CARSA i Innovalia, bit će razvijen nacrt prekogranične suradnje temeljen na procjeni poslovnih modela, zajedničkih sustava, suradnji i struktura upravljanja DIH-ova (uključujući financijske i pravne aspekte suradnje). Također, ovaj projekt će omogućiti razvoj konkretnog akcijskog plana za suradnju i umrežavanje DIH-ova i pomoći odabranim DIH-ovima da iskoriste svoj potencijal za suradnju i umrežavanje kroz aktivnosti mentorstva i podučavanja. Nadalje, odabrani DIH-ovi imat će priliku povezati se s drugim DIH-ovima i biti uključeni u definiranje i potpisivanje Sporazuma o suradnji između (najmanje) 10 DIH-ova.

Projekt će pružiti pomoć u izradi nacrta prekogranične suradnje za DIH-ove te podršku stvaranju mreže DIH-ova, što će omogućiti prijenos tehničkog znanja i razvoj plana suradnje između DIH-ova / mreža DIH-ova i dionika na razini EU-a. Odabrani DIH-ovi sudjelovat će u programu mentorstva i podučavanja, koji će pružiti podršku u reguliranju pravnih i financijskih pitanja vezanih uz suradnju. Program će biti osmišljen u skladu s potrebama odabranih DIH-ova i proveden putem raznih alata, koji uključuju webinare, regionalne radionice, obuku na licu mjesta te mentorske sastanke putem web platforme. Platforma će također poticati suradnju, jer omogućuje zajedničko stvaranje dokumenata, komunikaciju između DIH-ova i interakcije uživo (uključujući mogućnost održavanja mentorskih sastanaka).

Projektni partneri