Feasibility Study for Croatian Robotics Digital Innovation Hub
CROBOHUB
NAZIV PROJEKTA

Feasibility Study for Croatian Robotics Digital Innovation Hub – CROBOHUB

KOORDINATOR PROJEKTA

Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT)

TRAJANJE PROJEKTA

6 mjeseci (1. listopada 2016. – 31. ožujaka 2017.)

Opis projekta

Budući da su inovacijski i poduzetnički kapaciteti u području robotike nedovoljno iskorišteni na globalnoj razini, a još više u Hrvatskoj, glavni cilj CROBOHUB projekta je uspostavljanje regionalnog digitalnog inovacijskog huba (DIH) u okviru Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), koji će biti ključna hrvatska institucija za podršku razvoju novih proizvoda i usluga u području robotike. To će se postići bliskom suradnjom s istraživačkim ustanovama, poduzetničkim potpornim institucijama i tvrtkama koje djeluju u području robotike i drugih znanstvenih područja koja mogu pridonijeti razvoju i primjeni naprednih robotskih sustava u proizvodnji.
CROBOHUB će dati značajan doprinos razvoju industrija visokih tehnologija kratkoročno u Hrvatskoj, dugoročno na zapadnom Balkanu, kroz snažne postojeće istraživačke temelje i razvoj inovacija. Vizija CROBOHUB-a je postati vodeći EU centar kompetencija u području robotike na zapadnom Balkanu.

Ciljevi

  • Osnivanje digitalnog inovacijskog huba iz područja robotike, koji će osigurati sinergiju između ključnih igrača u industriji i istraživanju u području robotike te krajnjih korisnika u Hrvatskoj, s jakim naglaskom na umrežavanje s hubovima na zapadnom Balkanu i industrijom u Europi,
  • Izrada studije izvodljivosti, koja će uključivati analizu jakosti, slabosti, prilika i prijetnji tržišta robotike u Hrvatskoj i na zapadnom Balkanu, kojom bi se definirali koraci koje treba poduzeti u svrhu dovođenja tržišta do europske razine i stvaranja neophodnih prilika za umrežavanje,
  • Organiziranje središnjeg događaja u obliku radionice, koja će jasno predstaviti ciljeve CROBOHUB projekta i potencijal za buduću suradnju u Hrvatskoj i regiji zapadnog Balkana.

CROBOHUB project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the project Smart Integrated Robotics System for SMEs controlled by IoTs based on Dynamic Manufacturing Processes – HORSE.

Projektni partneri