DIH2
NAZIV PROJEKTA

A Network of Robotics DIHs for Agile Production – DIH2

KOORDINATOR PROJEKTA

VTT Technical Research Centre of Finland

TRAJANJE PROJEKTA

48 mjeseci (1. siječnja 2019 – 31. prosinca 2022.)

Opis projekta

DIH² je paneuropska mreža 26 digitalnih inovacijskih središta (engl. Digital Innovation Hub, DIH), s ciljem da se proširi na više od 170 DIH-ova. Svrha mreže je potaknuti inkrementalne i disruptivne inovacije u više od 300.000 malih i srednjih poduzeća, a koje će smanjiti troškove naprednih robotskih rješenja za 50%, udvostručiti rast tržišta robotike te omogućiti maksimalnu produktivnost i optimalnu agilnost. Mreža će pružiti pomoć malim i srednjim poduzećima u izazovima agilne proizvodnje te ojačati njihov potencijal za digitalizaciju korištenjem robotskih rješenja koja su isplativija u proizvodnji manjih serija.

DIH² se oslanja na:

  • arhitekturu otvorene platforme za agilnu proizvodnju (engl. Common Open Platform Reference Architecture for Agile Production, COPRA-AP), temeljenu na modelu referentne arhitekture industrijskog podatkovnog prostora i FIWARE tehnologija, koja će služiti potrebama malih i srednjih poduzeća putem kontinuirano rastuće ponude robotskih rješenja (engl. Robotic-based Open Standard Enablers, ROSE- AP);
  • tržnicu po principu sve-na-jednom-mjestu (one stop shop), koja će malim i srednjim poduzećima omogućiti pristup uslugama neophodnim za digitalnu transformaciju, uključujući poslovno modeliranje, tehničku podršku, pristup vještinama i financijama;
  • 2 otvorena poziva za pokretanje ambicioznog programa transfera tehnologije s 260 procjena agilnosti, 26 prekograničnih eksperimenata i 26 ROSE-AP rješenja, koja će imati na raspolaganju više od 26 milijuna eura javnih i privatnih sredstava za financiranje naprednih robotičkih rješenja za agilnu proizvodnju;
  • članove duboko ukorijenjene u vlastitoj regionalnoj strategiji pametne specijalizacije (donoseći dodatna sredstva u iznosu od 5 milijuna eura), koji će osigurati usluge na „radnoj udaljenosti“ za svako malo i srednje poduzeće u Europi – bez obzira na sektor, lokaciju ili veličinu;
  • program korporativnog sponzorstva od strane dobavljača opreme i automatizacije, koji su se uključili u mrežu kako bi dobili pristup širem tržištu i najnovijim istraživanjima u robotici.

DIH² projekt će ovu mrežu pretvoriti u samoodrživu neprofitnu udrugu s članovima diljem Europe. DIH² će pokazati da istraživanje financirano iz javnih sredstava može pomoći malim i srednjim poduzećima da postignu digitalnu izvrsnost i globalnu konkurentnost prihvaćanjem naprednih robotičkih rješenja u agilnoj proizvodnji.

DIH2 projekt financiran je putem Obzor 2020 programa Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima No 824964.

Projektni partneri