Effective Robotic GriNDing of Surface Areas through HORSE framework
ENDORSE
NAZIV PROJEKTA

Effective Robotic GriNDing of Surface Areas through HORSE framework – ENDORSE

KOORDINATOR PROJEKTA

Inovacijski centar Nikola Tesla

TRAJANJE PROJEKTA

9 mjeseci (1. 10. 2018 – 30. 6. 2019.)

Opis projekta

Kako bi se odgovorilo na trajni nedostatak kvalificirane radne snage i potražnju za visokokvalitetnim proizvodima, Enikon Aerospace je započeo s automatizacijom procesa brušenja, što je od vitalnog značaja za pripremu površine prije kvalitetnog finalnog nanošenja boje. Automatizacija ovog procesa ima nekoliko prednosti: i) dosljednu kvalitetu konačnog proizvoda, ii) bez ljudskih pogrešaka, iii) gubitak materijala smanjuje se na minimum, iv) smanjenje izloženosti zaposlenika u prašnjavoj atmosferi.

Iako trenutna robotska brusna radna stanica može obraditi do 75% površine predmeta, vrijeme koje robot utoši na brušenje predmeta iunosi samo 8% ukupnog vremena obrade. Ostalih 92% vremena, predmetom rukuju i obrađuju ga ljudski radnici. Budući da brušenje proizvodi vrlo finu prašinu, najvažniji cilj ovog projekta je skratiti vrijeme koje ljudski radnik treba potrošiti u takvim opasnim uvjetima. U tu će svrhu procesu obrade biti dodan još jedan robot. Korištenje agilnijeg i ljudski prihvatljivijih robotskih manipulatora u tom procesu rezultirat će povećanjem postotka područja predmeta koji se obrađuju robotom, budući da će ljudski radnici moći podučiti robota kako brusiti složenije dijelove. Kako bi se skratilo vrijeme u kojem ljudski radnik obrađuje predmet, razviti će se automatizirani sustav kontrole kvalitete pomoću gore navedenog agilnog robota opremljenog laserima.

Projektni partneri