GEZI / Toplinska energija

Voditelj tematskog područja 4 “Napredno gospodarenje energijom u distribucijskom sustavu toplinske energije”, doc. dr. sc. Goran Krajačić, stručnjak je u području energetike, član Laboratorija za energetske sustave na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 2001. kao član lokalnog organizacijskog odbora sudjeluje u organizaciji konferencija iz serije “Dubrovnik Conference on sustainable development of energy, water and environment systems“ te je jedan od osnivača Međunarodnog centra za održivi razvoj energetike, voda i okoliša, SDEWES Centre.

Centralizirani toplinski sustavi koriste se za učinkovitu i pouzdanu opskrbu toplinskom energijom u urbanim centrima. Distribucijski sustav toplinske energije podrazumijeva transport toplinske energije od toplane do krajnjeg korisnika pomoću dugačkog cjevovodnog razvoda, koji je zbog velike dužine, razgranatosti i mogućih propuštanja, glavni generator gubitaka u toplinskim sustavima, te uzrokuje velik broj nepotrebnih zagrijavanja i pregrijavanja dijelova sustava, odnosno dodatne gubitke toplinske energije. Stoga je nužno implementirati inovativne sustave naprednog gospodarenja energijom u distribucijskom sustavu toplinske energije, u cilju optimizacije upravljanja energijom, ostvarenja ekonomskih i okolišnih koristi te bolje kontrole gubitaka uslijed oštećenja sustava. Dodatan uzročnik toplinskih gubitaka predstavlja vrlo visoka prosječna starost zgrada u Hrvatskoj, te je samim time visoka i prosječna potrošnja toplinske energije u njima. Zbog toga je potrebno provesti detaljnu energetsku obnovu zgrada po četvrtima, kako bi se smanjila potrebna toplinska energija za grijanje zgrada ispod 50 kWh/m2 godišnje.

 

Projekti u sklopu ovog tematskog područja istražuju i razvijaju sustave za upravljanje tokovima energije s estimacijom modela gubitaka i stanja toplinskih spremnika u toplinskoj distribucijskoj mreži, kao I module tržišta toplinskom energijom koji su prilagođeni tipu i stanju objekata, veličini naselja, te dostupnoj i planiranoj infrastrukturi.