GEZI / Voda i plin

Voditelji tematskog područja 5 “Napredno gospodarenje energijom u distribucijskim sustavima vode i plina” su doc. dr. sc. Goran Krajačić i prof. dr. sc. Mario Vašak.

Doc. dr. sc. Goran Krajačić, stručnjak je u području energetike, član Laboratorija za energetske sustave na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 2001. kao član lokalnog organizacijskog odbora sudjeluje u organizaciji konferencija iz serije “Dubrovnik Conference on sustainable development of energy, water and environment systems“ te je jedan od osnivača Međunarodnog centra za održivi razvoj energetike, voda i okoliša, SDEWES Centre.

Prof. dr. sc. Mario Vašak, dolazi sa Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo na FER-u, voditelj je FER-ovog Laboratorija za sustave obnovljivih izvora energije, a ujedno i voditelj brojnih istraživačkih projekata koji se bave sustavima gospodarenja energijom u zgradarstvu, distribucijskim mrežama i infrastrukturi (npr. ENHEMS-Buildings, 3CON, 3Smart itd.). Istaknuti je međunarodni znanstvenik iz područja automatike, ujedno glavni izumitelj US patenta za upravljanje vjetroagregatima otporno na kvarove generatora („Generator-fault-tolerant Control for a Variable-speed Variable-pitch Wind Turbine“.

Integrirano gospodarenje resursima (energijom, vodom, plinom) može rezultirati značajnim uštedama, stoga je povećanje energetske učinkovitosti u plinskom i vodoopskrbnom sustavu veoma važno. Tržište plina moguće je integrirati s tržištima električne energije i topline, kao što se energetski i vodoopskrbni sustavi mogu integrirati sa sustavom gospodarenja otpadom, čime se pridonosi održivom gospodarenju energijom. Potrebno je odrediti na koji način se mogu održivo i ekonomično iskoristiti ostaci i nusproizvodi iz industrije, poljoprivrede te kućanstva u proizvodnji bioplina te koji oblik korištenja bioplina je za zadane uvjete najpogodniji. Rješavanje pitanja biološkog otpada u zgradama izuzetno je važno, kako za same korisnike, tako i za lokalnu upravu, stoga je nužno razvijanje modula uz pomoć kojega će se predviđati proizvodnja bioplina nekog postrojenja na godišnjoj, dnevnoj i satnoj bazi. Ključan element efikasnosti u vodoopskrbnom sustavu jest smanjenje gubitaka vode koji nastaju curenjem. Kod distribucije plina, predviđat će se potrošnja po pojedinim dijelovima distribucijske mreže kako bi se moglo odlučivati o aktuaciji redukcijskih ventila u mreži kojima se osigurava odgovarajući tlak kod svih krajnjih kupaca; predviđanje će se obavljati na razini krajnjih kupaca, a potom se korištenjem hidrauličkih modela agregirati.

Projekti u sklopu ovog tematskog područja istražuju i razvijaju sustave za predviđanje proizvodnje bioplina po distribucijskom području kao i za napredno upravljanje u hidrauličkim distribucijskim mrežama.