GEZI / Vozila

Voditelji ovog tematskog područja su izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić i prof. dr. sc. Joško Deur.

Doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić radi u Zavodu za visoki napon i energetiku zagrebačkog FER-a, gdje je član Laboratorija za napredne energetske mreže. U istraživačkom radu bavi se naprednim elektroenergetskim mrežama, integracijom OIE i EV. Voditelj je mnogih projekata usporedive vrste, opsega i financijske vrijednosti, poput „Stanica za zamjenu baterija električnih vozila“ (HrZZ), „microGRId Positioning“ (FZOEU u sklopu ERA Net Smart Grid), „SIREN“ (HrZZ i HOPS).

Prof. dr. sc. Joško Deur istaknuti je međunarodni znanstvenik iz područja automatike, a vodi Laboratorij za napredne sustave u vozilima na FSB-u.

Dekarbonizacija prijevoznih sustava i prometa pretpostavka je čišćeg i održivijeg sustava mobilnosti. Glavni instrument postizanja ovakvog sustava predstavlja uvođenje električnih vozila (EV), odnosno koncepta elektromobilnosti. Ona predstavljaju ključ razvoja energetski učinkovitog, čistog i tihog transportnog sustava, obzirom da korištenje fosilnih goriva u prijevozu šteti kvaliteti zraka i klimi, te predstavlja značajan izvor buke. Međutim, značajniji prodor EV povećat će zahtjev za električnom energijom koji bi se u slučaju decentraliziranog tj. nekoordiniranog punjenja mogao zadovoljiti samo nadogradnjom postojećeg elektroenergetskog sustava, a što bi iziskivalo znatna ulaganja. Umjesto toga, stabilan rad postojećeg elektroenergetskog sustava može se postići centraliziranim i koordiniranim (tzv. naprednim, engl. smart) punjenjem EV koje ne iziskuje bitna dodatna infrastrukturna ulaganja.”

 

Projekti u sklopu ovog tematskog područja istražuju i razvijaju telemetrijske sustave za predviđanje stanja napunjenosti baterije električnih vozilasustave za prediktivno upravljanje punjenjem I rutiranjem flote električnih vozila, kao i razvoj dvosmjerne punionice za električna vozila. Na projektima unutar ovog tematskog područja ostvarit će se značajan transfer znanja i tehnologija između istraživačkih institucija i vodećih hrvatskih tvrtki.”