GEZI / Zgrade

Voditelj tematskog područja 1 “Napredno gospodarenje energijom u zgradama”, prof. dr. sc. Mario Vašak, dolazi sa Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo na FER-u, voditelj je FER-ovog Laboratorija za sustave obnovljivih izvora energije, a ujedno i voditelj brojnih istraživačkih projekata koji se bave sustavima gospodarenja energijom u zgradarstvu, distribucijskim mrežama i infrastrukturi (npr. ENHEMS-Buildings, 3CON, 3Smart itd.). Istaknuti je međunarodni znanstvenik iz područja automatike, ujedno glavni izumitelj US patenta za upravljanje vjetroagregatima otporno na kvarove generatora („Generator-fault-tolerant Control for a Variable-speed Variable-pitch Wind Turbine“.

Tematsko područje 1 objedinjuje niz programskih modula koji čine modularan sustav za gospodarenje energijom u zgradama. Naime, zgrade troše značajne količine primarne energije (oko 40%), najvećim dijelom za održavanje odgovarajućih komfornih uvjeta u svojim prostorima. Tehnički sustavi koji to omogućuju postaju vrlo složeni, te je posljednjih godina izražen razvoj uređaja i pripadnih programa kojima se omogućuje učinkovito upravljanje tehničkim sustavima za održavanje komfora u unutarnjim prostorima zgrade.

Projekti u sklopu ovog tematskog područja istražuju i razvijaju sustave za upravljanje električnom mikromrežom u različitim konfiguracijama s baterijskim spremnicimasustave za upravljanje tokovima energije u elektrotoplinskoj mikromreži zgradesustave za prediktivno upravljanje ključnim veličinama komfora u zonama zgrade, kao i komunikacijsko-upravljačku platformu za gospodarenje energijom u zgradama i infrastrukturi u stvarnom vremenu. Na projektima unutar ovog tematskog područja ostvarit će se značajan transfer znanja i tehnologija između istraživačkih institucija i vodećih hrvatskih tvrtki.”