KITT4SME
NAZIV PROJEKTA

Platform-enabled KITs of arTificial intelligence FOR an easy uptake by SMEs – KITT4SME

KOORDINATOR PROJEKTA

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA

TRAJANJE PROJEKTA

42 mjeseca (1. 10. 2020. – 30. 3. 2024.)

Opis projekta

KITT4SME projekt je usmjeren na pomoć europskim malim i srednjim poduzećima, kojima će ponuditi prilagodljive hardverske, softverske i organizacijske pakete isporučene putem modularne, prilagodljive digitalne platforme, kojom se uvodi umjetna inteligencija u proizvodne sustave bez ometanja postojećih procesa.

Korištenje paketa i drugih pruženih usluga snažno je podržano jasnom karakterizacijom i tržišnom spremnošću pojedinačnih komponenata, kao i platformom temeljnom na već uspostavljenoj RAMP virtualnoj tržnici. Mreža digitalnih inovacijskih središta (Digital Innovation Hub – DIH), od kojih su tri partneri u projektnom konzorciju, osigurava diseminaciju KITT4SME rezultata među poduzećima širom Europe.

Glatku implementaciju prilagodljivih paketa omogućava Powered by FIWARE infrastruktura, koja kombinira tvorničke sustave (kao što su MES i ERP), IoT senzore i nosive uređaje, robote, kolaborativne robote i druge izvore podataka u tvornici s funkcionalnim modulima koji omogućavaju stvaranje novih vrijednosti iz prikupljenih podataka.

KITT4SME projekt financiran je putem Obzor 2020 programa Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima No 952119.

Projektni partneri