Smart Agriculture

Smart Agriculture Expo 

Prezentacija rješenja na međunarodnom sajmu Smart Agriculture tehnologija u Amsterdamu

Put, smještaj i mogućnost prezentiranja rješenja na međunarodnom sajmu Smart Agriculture tehnologija koji će se održati početkom 2020. godine. Prezentacija rješenja biti će održana u sklopu izložbenog prostora inovacijskog partnera.

SME instrument, phase II

Projektna prijava na EU H2020 poziv “SME instrument, phase II”

Projektna prijava na EU H2020 poziv “SME instrument, phase II”, zasnovana na predloženom rješenju projektnog tima te savjetima mentora i evaluatora:

  • članovi tima kao glavni istraživači predkomercijalnog projekta
  • do 150 tisuća Eura
  • financiranje izlaska na tržište za inovativno i rizično rješenje

Patent

Mogućnost patentne zaštite rješenja

Podnošenje možebitne patentne zaštite za odabrana rješenja projektnih timova u najprimjerenijem mogućem obliku prema procjeni Odbora za evaluaciju u suradnji s patentnim zastupnikom. Prilikom podnošenja patentne zaštite, svi izumitelji nosit će pravo na najmanje 50% udjela u vlasništvu. Pojam izumitelja u ovom kontekstu uključuje projektni tim studenata koji je prijavljen na Natječaj te odabrani ili dodijeljeni mentor.