Smart Agriculture

Frane Šesnić – ZICER

Frane Šesnić funkciju direktora ZICER-a obnaša od 2012. godine. Aktivno sudjeluje u razvoju projektnih inicijativa i njihovoj prijavi za natječaje EU financiranja, upravlja programima rizičnog financiranja, akceleracije timova i inkubacije tvrtki koje razvijaju inovativne proizvode visoke tehnologije za globalno tržište. Sudjeluje u inicijativama i aktivnostima usmjerenim prema poticanju i razvoju poduzetništva i jačanju konkurentnosti. Inicijator je Startup Factoryja, prvog javno financiranog predakceleracijskog programa u Hrvatskoj. Predsjednik je ESIL-a (Empowering Early Stage Investors). Član je upravnog odbora Klastera konkurentnosti ICT industrije, raznih radnih tijela poput Smart City Zagreb, Zagreb inovativan grad i Gospodarskog vijeća HGK. Zalaže se izgradnju S&T&B (Science, Technology & Business) inovativne infrastrukture koja bi služila povezivanju poduzetnika te znanstvenih, razvojnih i istraživačkih institucija u svrhu kreiranja novih inovativnih proizvoda. Područja interesa su mu razvoj inovacijskog poduzetništva, kreativnost, e-Governance, zelene i virtualne ekonomije te razvoj financijskih instrumenata za poticanje inovacijskog poduzetništva.

Frane Sesnic
Mislav Ante Omazic

Mislav Ante Omazić – Ekonomski fakultet

Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić na Sveučilištu predaje različite kolegije poput “Kreativnog laboratorija“, „Društvene odgovornosti poduzeća“, „Poslovne etike“, „Menadžmenta promjena“, “Vodstva”, „Projektnog menadžmenta“ i „Menadžmenta“. Unutar svih svojih kolegija potiče studente na inovativnost i odgovornost naspram njihove buduće uloge nositelja promjena u društvu. Jedan je od osnivača najvećih studentskih udruga Ekonomska klinika i eSTUDENT te je njihov mentor te radi na širenju mreže Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu kroz Global Shapers inicijativu. Tijekom karijere radio je na različitim projektima za javne privatne i državne organizacije poput Novartisa, UNDP-a, Svjetsku banku, IFC-a, COOP-a, Raiffeisen International, Toyote, IBM-a, ARGO-a, Privredne banke Zagreb, INA-e, Hrvatskog Telekom, Hrvatske udruge leukemija i limfoma, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, HUCNO-a, Obrtničku komoru Zagreb i mnoge druge. Doktorirao je prvi u regiji na temu društveno odgovornog poslovanja a tijekom studija je radio na institutu „The Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit“ na Weatherhead School of Management u SAD-u. Međutim, iznad svega ponosni je otac dva dječaka i muž.

Hrvoje Džapo – UNIZG – FER

Hrvoje Džapo zaposlen je kao izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi od 1999. godine. Područja znanstveno-istraživačkog i stručnog rada obuhvaćaju projektiranje elektroničkih uređaja, ugradbene računalne sustave, senzorske mreže (IoT), mjernu i biomedicinsku tehniku, obradu signala i programsko inženjerstvo. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim projektima u svojstvu istraživača, razvojnog inženjera ili voditelja. Autor je većega broja znanstvenih i stručnih radova te nastavnih pomagala i literature.
Organizira i vodi Program ljetnih praksi FER-a od 2012. godine, a u listopadu 2015. organizira i uspostavlja Centar karijera FER-a, čiji je ujedno i voditelj. U okviru aktivnosti Centra karijera u lipnju 2016. pokreće i koordinira FER-ov program poticanja studentskog poduzetništva SPOCK. Bio je predsjednik Odjela za instrumentaciju i mjerenja Hrvatske sekcije IEEE u razdoblju 2009.-2013.

bib-dzapo
Vedran Bilas

Vedran Bilas – UNIZG – FER

Vedran Bilas diplomirao je, magistrirao i doktorirao u polju elektrotehnike na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), 1991., 1995. odnosno 1999. godine. Od siječnja 1992. godine radi na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija FER-a, a u lipnju 2010. godine izabran je u zvanje redovitog profesora. Sudjelovao je na sedam znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, jednom PoC projektu BICRO, jednom COST projektu i dva EU FP7 projekta. Trenutno je voditelj istraživačkog projekta: “Enabling Inductive Metal Characterisation in Non-cooperative Soils” i projekta „Enhancing research and development of energy-efficient networked sensor systems“. Objavio je više od 100 radova u časopisima i zbornicima konferencija u području elektromagnetskih induktivnih mjerenja, elektroničkih sustava za rad u teškim uvjetima te inteligentnih senzora i senzorskih mreža.

Ivana Podnar Žarko – UNIZG – FER

Ivana Podnar Žarko redoviti je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Voditelj je Laboratorija za Internet stvari i tehnički koordinator H2020 projekta symbIoTe: Symbiosis of smart objects across IoT environments. Od 1997. zaposlena je na Zavodu za telekomunikacije. FER-a gdje je obranila magistarski rad 1999., a doktorsku disertaciju 2004. godine. Bila je gostujući istraživač na Tehničkom sveučilištu u Beču (2001.-2002.) i znanstvenik postdoktorand na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (2005.-2006.). Područje interesa su joj Internet stvari, obrada velike količine podataka u stvarnom vremenu te informacijske usluge u fiksnom i pokretnom okruženju.

bib-podnar
Matko Orsag

Matko Orsag – UNIZG – FER

Matko Orsag, zaposlen je kao docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na istoj je ustanovi diplomirao i doktorirao 2014. godine. Akademske godine 2011/2012, kao dobitnik Fulbright stipendije, radio je na Drexel University, Philadelphia, PA, SAD. Kao istraživač, radio je na brojnim znanstvenim i industrijskim međunarodnim projektima u području robotike i automatizacije. Voditelj je HRZZ uspostavnog projekta Specularia i EU Horizon 2020 – ICT-I4MS kaskadnog projekta ENDORSE, te je uspješno priveo kraju projekt BTS Innovation Day financiran od U.S. Embassy Zagreb. Kao istraživač radio je i trenutno radi na brojnim međunarodnim projektima financiranim od Europske Unije, NATO SfP programa, i drugih. Suautor je preko 30 znanstvenih i profesionalnih radova, uključujući radove objavljene na konferencijama i u časopisima, poglavlje knjige te monografije iz područja upravljanja bespilotnim sustavima i robotike. Bio je član više organizacijskih odbora međunarodnih konferencija. Služi kao recenzent u brojnim časopisima i na konferencijama, te je pomoćni urednik časopisa Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. Član je stručnih udruženja IEEE i euRobotics Aerial Robotics Topic Group. Trenutno služi kao potpredsjednik hrvatske sekcije IEEE RAS

Tatjana Sučić – CALLIDEA

Tatjana Sučić diplomirala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i ima preko 20 godina iskustva u području zaštite industrijskog vlasništva. Od 1994. djeluje kao patentna ispitivačica i voditeljica Odsjeka za međunarodnu zaštitu patenata u Državnom zavoda za intelektualno vlasništvo RH, a zatim karijeru nastavlja u odvjetničkom društvu Korper i partneri te u tvrtki Vivalang d.o.o. Godine 2013. suosnivač je tvrtke CALLIDEA za konzultantske usluge u području industrijskog vlasništva, posebno u području zaštite izuma. Tatjana je registrirana zastupnica za patente i žigove, te je ovlaštena zastupati klijenete pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH (DZIV), Europskom patentnom uredu (EPO), i Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (OHIM).

bib-sucic
Domagoj Oreb

Domagoj Oreb – SC Ventures

Domagoj Oreb je diplomirao na FER-u 1999 godine a MBA poslijediplomski studij završio je na Bledu (Slovenija) 2004 godine. Radno iskustvo stjecao je konzultantskoj tvrtki Cap Gemini Ernst&Young-u, Siemens Business Services-u i kao predsjednik Uprave Ruđer Inovacija. Aktualni je savjetnik World banka i EU-a na projektima inovacija, transfera tehnologije, financiranja, komercijalizacije R&D-a i restrukturiranja javnih institucija. Od 2015 godine je Partner u South Central Ventures (SCV) koji upravlja ENIF venture capital fondom rizičnog kapitala u SEE regiji.

Domen Verdnik – InfoDom

Domen Verdnik zaposlen je u InfoDom kao Direktor Izvršnog centra za ICT infrastrukturu i konzultant za strateško upravljanje. Diplomirao je fiziku 1990. na Sveučilištu E. Kardelja u Ljubljani, magistrirao na Sveučilištu u Cambridgeu, Engleska i pohađao specijalizirane obuke u USA (Stanford University i MIT). Ima dugogodišnje iskustvo u formiranju otvorenog i sigurnog te lako dostupnog digitalnog ekosustava, kroz inovativnu primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT). Radi na podizanju svijesti o prednostima javnog informiranja, dostupa informacijama i razvoju vještina te podrške svim korisnicima s naglaskom na sposobnosti definiranja ‘beyond the core’ strategija, proizvoda i portfelja unutar poslovnih slučajeva. Sudjelovao je i vodio niz EU projekata: FP5 + FP6 IST: Media – Information Sans Frontieres. Senior je regionalnih ICT tržišta sa završenim cijelim ciklusom ulaganja rizičnog kapitala (Venture Capital) u visoko tehnološku kompaniju u razdoblju od 2000. do 2004. godine. Dobitnik je nagrade za inovacije (Slovenija, 2006.) i finalist European Venture Contest 2006 (EU). Zadnji projekti su vezani za IT Governance, informacijsku sigurnost i GDPR.

Domen Verdnik
Dragan Mrkajic

Dragan Mrkajić – Fortenova Grupa

Po završetku diplomskog studija ekonomije na Rochester Institute of Technology 2004. godine, je radio kao voditelj projekata u T-Mobile-u i Valamar Hotels and Resorts. 2009. godine dobiva Fulbrightovu stipendiju od Američke vlade te odlazi na 2-godišnji MBA studij u Boston, MA na Bentley University. Po završetku studija, 2011. godine Dragan se zapošljava u konzultantskoj kući za strateško savjetovanje, Roland Berger. U Beckom uredu radio je kao voditelj globalnih projekata gdje s Upravama kompanija iz raznih sektora primarno radi na strateškim projektima na području Europe, Bliskog Istoka te Jugoistočne Azije. Od 2015 do 2018 zajedno sa top Managementom Roland Bergera aktivno razvija Spielfeld (njem. Igralište), Roland Bergerov digitalni hub u Berlinu koji je nastao u partnerstvu s Visa-om, gdje s korporativnim klijentima radi na projektima koji se dotiču digitalizacije, korporativnih inovacija, digitalne transformacije, agilnih metoda rada te skaliranja startup-ova unutar korporacija. Od Travnja 2019 Dragan se vratio u Hrvatsku i zaposlio u Fortenova Grupi gdje je s Izvanrednom Upravom (tadašnjeg Agrokora) radio na restrukturiranju najveće regionalne kompanije, koja zapošljava preko 50,000 radnika. Nakon uspješne provedbe implementacije nagodbe Dragan radi kao direktor za strategiju Fortenova Grupe.

Tomislav Radišić – Fortenova Grupa

Tomislav Radišić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) te Ekonomskom fakultetu (EFZG) Sveučilišta u Zagrebu. Četiri godine radio je u konzultantskoj kući McKinsey&Company, prvenstveno na projektima u telekomunikacijskoj industriji i financijskim institucijama s fokusom na restrukturiranje, transformaciju i strategiju. Trenutno radi u strategiji Fortenova grupe s fokusom na razvoj strategije poljoprivrednih kompanija Fortenova grupe.

Tomislav Radisic
Mate Krpan

Mate Krpan – Fortenova Grupa

Mate Krpan diplomirao je 2003. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a EMBA studij završio je 2011. godine na Cotrugli Business Schoolu. Svoje petnaestogodišnje radno iskustvo stjecao je u IT, telekom i procesnoj industriji, kako u korporativnom tako i u startup okruženju. Sudjelovao je na projektima automatizacije industrijskih postrojenja, izgradnji nacionalne telekom mreže te implementaciji informacijskih rješenja u različitim poslovnim djelatnostima uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenja.
Trenutno obnaša dužnost predsjednika Uprave mStart Plusa d.o.o., koji posluje u sklopu Fortenova Grupe; mStart Plus je poslovno-tehnološka tvrtka s ekspertizom u implementaciji informacijskih rješenja u poljoprivredi, maloprodaji, proizvodnji distribuciji i turizmu, koja posluje u sklopu Fortenova Grupe i zapošljava preko 350 visokoobrazovanih stručnjaka, a sudjelovala je u svim relevantnim projektima informatizacije unutar Grupe.

Josip Balen – FERIT

Josip Balen doktorirao je 2014. godine na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija gdje radi kao docent od 2015. godine. Njegovo glavno područje istraživanja su inteligentni transportni sustavi te primjena IoT tehnologije. Boravio je na brojnim kraćim i dužim usavršavanjima na prestižnim sveučilištima u Europi i sudjelovao je kao suradnik na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Aktivno mentorira studentske projekte sa start-up potencijalom i osnivač je IEEEmadC globalnog natjecanja u izradi mobilnih aplikacija za studente. Uz akademsku karijeru radi i kao poduzetnik te konzultant i recenzent za MSP. Aktivan je IEEE volonter s različitim funkcijama na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Do sada je osvojio preko 10 različitih nagrada za svoj rad.

Josip Balen
Monika Zovko

Monika Zovko – Agronomski fakultet

Monika Zovko diplomirala je i doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu (AFZ). Zaposlena je kao docentica na Zavodu za melioracije AFZ-a, gdje radi od 2008. godine. U svom znanstvenom radu bavi se naprednim geostatističkim tehnikama kartiranja rizika od zaslanjivanja tla, primjenom daljinskih snimanja (hiperspektralnim i termalnim senzorima) u svrhu praćenja vodnog stresa kod biljaka i preciznog navodnjavanja. Voditeljica je kvalitete Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije.

Darija Lemić – Agronomski fakultet

Darija Lemić diplomirala je i doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu gdje je zaposlena kao docentica od 2016. godine. Specijalizirala se na Institutu Ruđer Bošković te na Sveučilištu u Manchesteru, iz područja entomologije, posebice u istraživanju invazivnih vrsta kukaca, fitofarmacije i primjene informacijske tehnologije u nastavi i znanosti. Bila je uključena u dva TEMPUS projekta, a sudjelovala je u tri nacionalna znanstvena projekta, jednom međunarodnom znanstvenom projektu te u brojnim stručnim projektima. Trenutno je istraživačica projekta financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost te europskog nastavnog projekta. Područje njenog stručnog i znanstvenog rada su populacijska genetika štetnika, geometrijsko morfometrijske metode u entomologiji, integrirana zaštita bilja i fitomedicina. Autorica je većega broja znanstvenih i stručnih radova. Nagrađena je 2014. od strane Agronomskog fakulteta za uzoran rad i doprinos, te 2017. od strane Hrvatskog sabora godišnjom državnom nagradom za znanost.

Darija Lemic
Davorka Moslavac Forjan

Davorka Moslavac Forjan – ICENT

Davorka Moslavac Forjan doktorirala je 2005. godine na Kemijskom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u području organske kemije. Nakon poslijedoktorskog istraživanja prelazi u Ruđer inovacije kao voditeljica poslovnog razvoja za komercijalizaciju i transfer tehnologije Instituta Ruđer Bošković. Razvijenu stručnost u području komercijalizacije znanstveno-istraživačkih rezultata nastavila je u sklopu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Od 2016. godine zaposlena je u ICENT-u kao voditeljica monitoringa tehnologije i analize tržišnog potencijala kroz H2020 projekte CROBOHUB i L4MS.

Iva Gospodnetić – Centar karijera

Iva Gospodnetić voditeljica je FER-ovog Centra karijera usmjerenog za savjetovanje i pružanje pomoći vezane uz razvoj karijere i osobnih vještina studenata te povezivanje s poslodavcima. Jedna je od središnjih osoba za pokretanje i provedbu brojnih radionica, projekata i programa Centra karijera među kojima se ističu Career Speed Dating, Job Fair i Upravljanje karijerom. Sudjelovala je u pokretanju FER-ovog Studentskog poduzetničkog inkubatora SPOCK. Po struci je magistra psihologije s višegodišnjim radnim iskustvom u ljudskim resursima i vođenju projekata.

Iva Gospodnetic