Smart City

Smart City Expo World

Prezentacija rješenja na međunarodnom sajmu Smart City tehnologija u Dubaiju

Put, smještaj i mogućnost prezentiranja rješenja na međunarodnom sajmu Smart City tehnologija koji će se održati početkom 2019. godine. Prezentacija rješenja biti će održana u sklopu izložbenog prostora inovacijskog partnera, poduzeća LED elektronika.

Future and Emerging Technologies

Projektna prijava na EU H2020 poziv “Future and Emerging Technologies

Projektna prijava na EU H2020 poziv “Future and Emerging Technologies”, zasnovana na predloženom rješenju projektnog tima te savjetima mentora i evaluatora:

  • članovi tima kao glavni istraživački projekta
  • do 3 milijuna Eura
  • 3 ili više međunarodnih partnera
  • 3 godine
  • početno, inovativno i rizično istraživanje

Patent

Mogućnost patentne zaštite rješenja

Podnošenje možebitne patentne zaštite za odabrana rješenja projektnih timova u najprimjerenijem mogućem obliku prema procjeni Odbora za evaluaciju u suradnji s patentnim zastupnikom. Prilikom podnošenja patentne zaštite, svi izumitelji nosit će pravo na najmanje 40% udjela u vlasništvu. Pojam izumitelja u ovom kontekstu uključuje projektni tim studenata koji je prijavljen na Natječaj te odabrani ili dodijeljeni mentor.