Smart City

Jan Šnajder – UNIZG – FER

Jan Šnajder doktorirao u polju računarstva na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) 2010. godine, gdje Od 2016. radi kao izvanredni profesor. Usavršavao se na Sveučilištu u Heidelbergu, Institutu za obradu prirodnog jezika Sveučilišta u Stuttgartu, Nacionalnome institutu za informacijske i komunikacijske tehnologije u Kyotu te Sveučilištu u Melbourneu. Sudjelovao je na nizu znanstvenih i stručnih projekata u području obrade prirodnog jezika i strojnog učenja te je autor više od 100 znanstvenih radova. Nositelj je šest predmeta na FER-u te je bio mentorom studentima na više od 100 preddiplomskih i diplomskih radova. Dobitnik je stipendije Hrvatske zaklade za znanost, stipendije Japanskoga društva za promicanje znanosti te stipendije australske vlade Endeavour.

snajder
bib-capuder

Tomislav Capuder – UNIZG – FER

Tomislav Capuder rođen 1983. godine u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na istom Fakultetu izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent 2016. godine. Tijekom doktorskog i poslijedoktorskog studija proveo je više mjeseci na usavršavanju na Sveučilištu u Manchesteru u Velikoj Britaniji. Dobitnik je nagrade Srebrni Josip Lončar za najbolju doktorsku disertaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva u 2013/2014 godini, Nagrade za znanost Fakulteta elektrotehnike i računarstva za 2015 godinu, Nagrade Vera Johanides Hrvatske akademije tehnilkih znanosti te mnogih drugih. Član je znanstvenih i stručnih udruga HRO CIGRE, SDEWES, IEEE, a u Hrvatskoj sekciji IEEE trenutno obnaša dužnost Predsjednika Odjela za energetiku.
Istraživački interesi obuhvaćaju integrirane energetske infrastrukture, višegeneracijske sustave, planiranje i vođenje elektroenergetskih sustava, tržišta energije, modeliranje i optimiranje elektroenergetskog sustava, s naglaskom na napredne distribucijske mreže.

Hrvoje Džapo – UNIZG – FER

Hrvoje Džapo zaposlen je kao izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi od 1999. godine. Područja znanstveno-istraživačkog i stručnog rada obuhvaćaju projektiranje elektroničkih uređaja, ugradbene računalne sustave, senzorske mreže (IoT), mjernu i biomedicinsku tehniku, obradu signala i programsko inženjerstvo. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim projektima u svojstvu istraživača, razvojnog inženjera ili voditelja. Autor je većega broja znanstvenih i stručnih radova te nastavnih pomagala i literature.
Organizira i vodi Program ljetnih praksi FER-a od 2012. godine, a u listopadu 2015. organizira i uspostavlja Centar karijera FER-a, čiji je ujedno i voditelj. U okviru aktivnosti Centra karijera u lipnju 2016. pokreće i koordinira FER-ov program poticanja studentskog poduzetništva SPOCK. Bio je predsjednik Odjela za instrumentaciju i mjerenja Hrvatske sekcije IEEE u razdoblju 2009.-2013.

bib-dzapo
bib-hadjina

Tamara Hadjina – UNIZG – FER

Tamara Hadjina diplomirala je i doktorirala na FER-u. Od 2008. do 2017. godine bila je znanstvena novakinja i poslijedoktorandica na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo FER-a. U to vrijeme sudjelovala je u izvođenju nastave na predmetima Automatsko upravljanje, Sinteza linearnih sustava upravljanja i Teorija estimacije. U svom znanstvenom radu bavila se naprednim tehnikama upravljanja i estimacije s primjenom u obnovljivim izvorima energije te je bila članica Laboratorija za sustave obnovljivih izvora energije. Od ožujka 2018. je zaposlena u Inovacijskom centru Nikola Tesla kao voditeljica projekta Razvoj sustava prediktivnog upravljanja i autonomnog trgovanja energijom u zgradi koji je financiran je iz strukturnih fondova Europske unije.

Hrvoje Kaluđer – LED elektronika

Hrvoje Kaluđer diplomirao je 2010. godine na diplomskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je 2011. upisao i doktorski studij. Godine 2010. zaposlio se u tvrtki LED Elektronika kao inženjer u razvoju i istraživanju gdje 2018. godine postaje tehnički direktor. Bavi se azvojem, razradom i konstrukcijom rješenja za sustave rasvjete s primjenom svijetlećih dioda (LED), nadzornog i sigurnosnog softvera, razvojem i primjenom softverskih i upravljačkih rješenja u prometu itd. Govori engleski i njemački jezik.

bib-kaludjer
bib-kovacic

Marinko Kovačić – UNIZG – FER

Rođen je 1985. u Splitu. Diplomirao je 2009. na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, na kojem se iste godine i zaposlio u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju. Tijekom doktorskoga studija znanstveno se usavršavao u institutu United Technologies Research Center u Hartfordu u saveznoj državi Connecticu, SAD, gdje se bavio višerazinskim izmjenjivačima i njihovom primjenom u pogonima dizala i vjetroelektrane. Rad na usavršavanju rezultirao je koautorstvom na dva patenta. Područje njegova stručnoga i znanstvenoga rada obuhvaća projektiranje, modeliranje i upravljanje sklopova učinske elektronike i modeliranje elektromagnetskih komponenata. Kao koautor objavio je sedam radova u časopisima i više radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Vinko Lešić – UNIZG – FER

Vinko Lešić diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva 2010., a zatim doktorirao 2014. godine na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo u području obnovljivih izvora energije. U sklopu poslijediplomskog studija proveo je tri mjeseca znanstvenog usavršavanja na Sveučilištu u Sevilji. Od 2017. godine radi kao docent na istom zavodu. Svoje doktorsko istraživanje uobličio je kao suautor patenta te u projekt transfera tehnologije u suradnji s inozemnim industrijskim partnerom. Ovo iskustvo prenosi dalje kao suosnivač ICENT-ovog programa Imagine, Create, Innovate: Smart City. Područje zanimanja su mu teorija upravljanja i primjena u sustavima obnovljivih izvora energije te integracija u energetski učinkovitim zgradama i gradovima.

bib-lesic
bib-pandzic

Hrvoje Pandžić – UNIZG – FER

Hrvoje Pandžić izvanredni je profesor na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Koordinator je projekta H2020 Smart Grids+ project microGRId Positioning – uGRIP (www.ugrip.eu), dva projekta financiranim od Hrvatske zaklade za znanost i nekoliko industrijskih projekata. Objavio je 25 časopisnih članaka kategorije Q1/Q2. Njegovo područje istraživanja pokriva pametne mreže, tržište energije, sustave za pohranu energije i integraciju električnih vozila u elektrodistribucijske mreže.

Ivana Podnar Žarko – UNIZG – FER

Ivana Podnar Žarko redoviti je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Voditelj je Laboratorija za Internet stvari i tehnički koordinator H2020 projekta symbIoTe: Symbiosis of smart objects across IoT environments. Od 1997. zaposlena je na Zavodu za telekomunikacije. FER-a gdje je obranila magistarski rad 1999., a doktorsku disertaciju 2004. godine. Bila je gostujući istraživač na Tehničkom sveučilištu u Beču (2001.-2002.) i znanstvenik postdoktorand na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (2005.-2006.). Područje interesa su joj Internet stvari, obrada velike količine podataka u stvarnom vremenu te informacijske usluge u fiksnom i pokretnom okruženju.

bib-podnar
bib-podobnik

Vedran Podobnik – UNIZG – FER

Vedran Podobnik je diplomirao (2006.) i doktorirao (2010.) na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), te magistrirao (2013.) na Sveučilištu u Cambridgeu, Judge Business School (Ujedinjeno Kraljevstvo). Od 2006. godine radi na Zavodu za telekomunikacije FER-a (od 2016. kao izvanredni profesor). Utemeljitelj je i voditelj “Laboratorija za društveno umrežavanje i društveno računarstvo (socialLAB)” te sukoordinator “FER-ovog studentskog startup inkubatora SPOCK”. Bio je voditelj nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te projekata suradnje s gospodarstvom. Provodi nastavne i istraživačke aktivnosti u transdisciplinarnim područjima znanosti o mrežama i podacima, društvenog računarstva i upravljanja tehnologijom. Objavio je više od 90 radova. Bio je voditelj interdisciplinarnog tima koji je nagrađen najvišom hrvatskom državnom nagradom u području edukacije (2015.) te godišnjom nacionalnom nagradom PMI Projekt godine (2016.). Kao mladi istraživač primio je godišnju nacionalnu nagradu za znanost u području tehničkih znanosti (2011.).

Tatjana Sučić – CALLIDEA

Tatjana Sučić diplomirala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i ima preko 20 godina iskustva u području zaštite industrijskog vlasništva. Od 1994. djeluje kao patentna ispitivačica i voditeljica Odsjeka za međunarodnu zaštitu patenata u Državnom zavoda za intelektualno vlasništvo RH, a zatim karijeru nastavlja u odvjetničkom društvu Korper i partneri te u tvrtki Vivalang d.o.o. Godine 2013. suosnivač je tvrtke CALLIDEA za konzultantske usluge u području industrijskog vlasništva, posebno u području zaštite izuma. Tatjana je registrirana zastupnica za patente i žigove, te je ovlaštena zastupati klijenete pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH (DZIV), Europskom patentnom uredu (EPO), i Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (OHIM).

bib-sucic
bib-ungarov

Jakov Ungarov – KONČAR – KET

Jakov Ungarov rođen je 1.8.1983. u Zagrebu. Nakon završene XV. gimnazije u Zagrebu, upisuje Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, kojeg završava 2010. godine. Nakon kratkog perioda u kojem je predavao matematiku u Poštansko telekomunikacijskoj školi u Zagrebu, 2011. zapošljava se u Končar – Inženjeringu za energetiku i transport u poslovnoj jedinici Infrastruktura i gradovi, u kojoj 2018. postaje rukovoditelj odjela Urbane infratrukture i električna vuča. Trenutačno završava specijalistički studij Željeznički elektrotehnički sustavi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 2010. posjeduje trenersku futsal licencu i trener je i osnivač kluba MNK Alumnus koji se natječe u 1. HMNL u muškoj i ženskoj kategoriji i trener muške i ženske reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu.

Mario Vašak – UNIZG – FER

Mario Vašak (rođen 13. kolovoza 1980. u Bjelovaru) je redoviti profesor na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) te vodi Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije u sklopu FERa. Njegovi istraživački interesi su u domeni prediktivnog upravljanja dinamičkim sustavima s primjenama na sustave iz niskougljičnog energetskog sektora: vjetroagregate, energetski učinkovite zgrade, mikromreže, vodoopskrbne sustave i elektrificiran željeznički promet. Glavni je izumitelj US patenta za upravljanje vjetroagregatima otporno na kvarove generatora. Osmislio je koncept hijerarhijskog i modularnog gospodarenja energijom u zgradama s integriranim mikromrežama za omogućavanje njihova ekonomski optimalnog međudjelovanja.

bib-vasak
bib-vedrina

Mijo Vedrina – IN2

Diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirao na zagrebačkom FER-u 1999. godine. Trenutno radi kao digitalni arhitekt u tvrtki IN2, primarno na razvoju IoT rješenja. Implementacija Smart City rješenja temeljenih na internet cloud-u, IoT-u i napredna analitika samo su neka od područja njegovog djelovanja. Veliki dio radnog vijeka je proveo kao voditelj informatike u tvrtki iz komunalnog sektora na poslovima implementacije niza poslovnih i tehničkih informatičkih sustava. Posjeduje i značajno iskustvo u radu na projektima financiranih iz fondova Europske Unije. Zaljubljenik je u nove tehnologije i vjeruje da jedino inovacijom i korištenjem suvremenih digitalnih platformi možemo zadržati korak s vremenom.

Darko Bosnar – INFODOM

Konzultant s dugogodišnjim iskustvom u analizi, dizajnu, implementaciji, upravljanju i operativnom radu Informacijskih sustava, prema raznim okvirima, standardima i metodologijama za upravljanje Enterprise Arhitekturama (TOGAF 9.1) i informatičkim servisima (ITIL Expert).

bib-Bosnar