Temeljem Sporazuma o suradnji između ICENT-a i FER-a, kojim se uređuju njihovi međusobni odnosi na području znanstvene, tehničke, stručne i inovacijske suradnje, ICENT-u se omogućava korištenje referencija FER-a u svojim poslovnim aktivnostima. Popis ekspertiza FER-ovih istraživača  koje ICENT može koristiti nalazi se na mrežnoj stranici: https://www.fer.unizg.hr/istrazivanje/podrucja

    Potpora poslovnim partnerima u definiranju koncepta i rješavanju konkretnih problema.

    Tehnološko osnaživanje poduzeća kroz partnerski rad na domaćim i međunarodnim istraživačko-razvojnim projektima.

    Razvoj konkretnih inovativnih proizvoda i usluga na zahtjev poslovnih partnera.