Transfer tehnologije i znanja

 

ICENT pruža podršku istraživačkim timovima iz znanstveno-istraživačkih institucija te poduzećima u procesu nastanka inovacija, njihovom razvoju, zaštiti intelektualnog vlasništva te prijenosu znanja i tehnologija u gospodarstvo. Podrška je posebice usmjerena na:

 • Upravljanje inovacijskim ciklusom projekta
 • Upravljanje i pomoć u zaštiti intelektualnog vlasništva
 • Prijenos znanja i tehnologija i komercijalizacija rezultata istraživanja

 

Upravljanje inovacijskim ciklusom projekta

U sklopu projekata istraživanja i razvoja, a koji povećavaju razinu tehnološke spremnosti (technology readiness level -TRL), ICENT pruža podršku u upravljanju inovacijama:

 • Planiranje koraka razvoja inovacija i identifikacija izvora financiranja.
 • Sudjelovanje i partnerstvo u projektima unutar nacionalnih programa koji podržavaju razvoj inovacija i prijenos tehnologije i znanja, poput
  • Dokazivanje inovativnog koncepta (Proof of concept PoC) u ulozi prepoznatog centra te
  • Podrška transferu tehnologije.
 • Upravljanje inovacijskim ciklusom koje prati razvojne aktivnosti
  • Procjena komercijalnog potencijala inovacije, što uključuje analizu tržišta, konkurencije, tehnološkog potencijala i intelektualnog vlasništva te početne aktivnosti u planiranju komercijalizacije i izlaska na tržište
  • Pronalazak partnera za projekte razvoja i komercijalizacije tehnologije
  • Strukturiranje i uspostavljanje suradnje između istraživačkih skupina i industrijskih partnera
  • Upravljanje intelektualnim vlasništvom u razvojnim projektima
 • Savjetovanje o transferu tehnologije i intelektualnom vlasništvu
 • Organizacija i provedba edukacija vezanih uz razvoj inovacija, transfer tehnologije i upravljanje intelektualnim vlasništvom u EU projektima.

 

Upravljanje i pomoć u zaštiti intelektualnog vlasništva

ICENT pruža podršku u upravljanju intelektualnim vlasništvom:

 • ICENT će istraživačkim timovima pomoći provjeriti prethodno stanje tehnike korištenjem baza podataka o intelektualnom vlasništvu i drugih izvora informacija.
 • Na osnovu prikupljenih podataka pomoći će procijeniti snagu predmetnog intelektualnog vlasništva, predložit će strategiju upravljanja i po potrebi pružati podršku u procesu zaštite intelektualnog vlasništva komunikacijom s vanjskim stručnjacima za ostvarenje zaštite (npr. patentni zastupnici, zastupnici za žigove).
 • Savjetovat će timove o važnosti jasne situacije oko vlasništva nad intelektualnim vlasništvom te pomoći definirati potencijalne probleme i ponuditi rješenja u situacijama kad je vlasništvo nejasno ili dijeljeno. U takvim situacijama ponudit će obrasce sporazuma o suvlasništvu nad intelektualnim vlasništvom, kao i definiranju udjela pojedinih istraživača u izumiteljstvu i budućoj dobiti u slučaju uspješne komercijalizacije.
 • ICENT će također savjetovati timove vezano uz neformalne oblike intelektualnog vlasništva kao što su poslovna tajna i znanje i iskustvo te čuvanje tajnosti povjerljivih informacija. Također će im učiniti dostupnima različite tipove obrazaca ugovora o neotkrivanju podataka.

 

Prijenos znanja i tehnologija i komercijalizaciju rezultata istraživanja

Istraživačkim timovima koji planiraju komercijalizaciju ili su je već započeli ICENT pruža podršku u različitim fazama transfera tehnologije:

 • ICENT će predložiti korake u procesu prijenosa i komercijalizacije inovacija te po potrebi izraditi studiju ili plan za optimalnu komercijalizaciju.
 • Ukoliko je predloženi način komercijalizacije licenciranje, tada će, na temelju dostupnih tržišnih pokazatelja i analize tržišta, pomoći identifikacijom ključnih partnera i potencijalnih ranih usvojitelja (early adopters), osnovnom procjenom vrijednosti intelektualnog vlasništva (određivanje cijene i uvjeta licenciranja) kao pripremom za pregovore te pisanjem predloška ugovora o licenciji. Može ponuditi i osnovne marketinške aktivnosti poput oglašavanja na web stranici i društvenim mrežama ICENT-a, pisanja promotivnog letka za odabranu tehnologiju te inicijalnog kontaktiranja potencijalnih industrijskih partnera.
 • Ukoliko je predloženi način komercijalizacije pokretanje novog poduzeća, ICENT će pomoći korisniku u razvoju poslovnog modela i inicijalnog predloška poslovnog plana, cost-benefit analizi te odabiru odgovarajućeg izvora financiranja poslovnog razvoja i razvoja proizvoda. Pružit će podršku i u uređenju pitanja intelektualnog vlasništva između novog poduzeća i matične institucije istraživača.
 • S obzirom na svoju veliku umreženost u hrvatskom inovacijskom ekosustavu, ICENT će omogućiti korisniku kontakt s relevantnim dionicima radi testiranja nove tehnologije i prikupljanja povratnih informacija potrebnih za unaprjeđenje.

Predložak ugovora o licenciranju možete preuzeti ovdje.