Misija

Inovacijski centar Nikola Tesla pridonosi rastu hrvatske ekonomije zasnovane na visokim tehnologijama prvenstveno u sektorima energetike, prometa, automatizacije i robotike, naprednih komponenata, zdravstva-biomedicinskog inženjerstva i informacijske i komunikacijske tehnologije.

Vizija

Inovacijski centar Nikola Tesla vodeća je sastavnica inovacijskog ekosustava Hrvatske, i u perspektivi Podunavske regije, za primijenjeno istraživanje i razvoj u području inženjerstva, kao i za srodne primjene koje usmjeravaju hrvatsko društvo i ekonomiju prema konkurentnosti i održivosti, uz snažnu potporu informacijske i komunikacijske tehnologije.

ICENT-ovi instituti

Planirana organizacijska struktura ICENT-a temelji se na šest međusobno umreženih instituta. Postojeći istraživačno razvojni nukelusi omogućavaju daljni razvoj svih instituta pojedinačno i ICENT-a u cjelini.

Institut za energetske sustave
energija-1-1

Energetika uobličava istraživačke i razvojne aktivnosti temeljene na tehnološkim platformama Europske unije vezane za obnovljive izvore energije, tehnologije pohrane energije, energetsku efikasnost, napredne energetske mreže i napredne gradove, čime se potiče bolja uključenost hrvatskog proizvodnog i poduzetničkog sektora u europske okvire.

Prioritetna razvojna područja:

 • energija vjetra,
 • energija Sunčeva zračenja,
 • tehnologija pohrane energije,
 • energetska efikasnost,
 • mikromreže i
 • napredne energetske mreže.
Institut za robotiku
letjelica-12

Sa središnjom idejom autonomije i interakcije s prostorom te kao jedan od najizvjesnijih tehnoloških trendova, automatizacija i robotika unose značajan inovacijskih potencijal u širokim tehnološkim, ali i društvenim primjenama.

Prioritetna razvojna područja:

 • razvoj i izvedba robota za razne profesionalne uslužne primjene,
 • autonomna navigacija mobilnih robota i vozila,
 • upravljanje robotima za istraživanje podmorja,
 • kooperativno upravljanje višerobotskim sustavima,
 • upravljanje i navigacija autonomnih letjelica,
 • kognitivna manipulacija predmetima, prepoznavanje predmeta,
 • kognitivni vizijski sustavi te
 • višemodalna interakcija robota s ljudima.
Institut za transportne sustave
ebike

Transport je jedan od glavnih temelja društva i svaki doprinos u ovom području, bez obzira koliko značajan, rezultira velikim cjenovnim, regionalnim i kulturološkim odjekom.

Prioritetna razvojna područja:

 • primjena elektrotehničkih, strojarskih te informacijskih i komunikacijskih sustava i tehnologija na vozilima (automobili, vlakovi, brodovi),
 • energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost u transportu,
 • upravljanje i nadzor prometa te
 • višemodalni prometni sustavi.
Institut za tehnologije naprednih komponenata
tehnologije-naprednih-materijala

Nove napredne komponente često su okosnica za revolucionarne tehnološke skokove i otvaranje vrata mnogobrojnih inovacija, bilo u pogledu minijaturizacije, pojeftinjenja ili posve novih mogućnosti. Disruptivne tehnologije koje proizlaze iz istraživanja i razvoja naprednih komponenata pokreću nove trendove i stvaraju tržišta.

Prioritetna razvojna područja:

 • optički i elektronički elementi zasnovani na novim materijalima,
 • napredni tranzistori i drugi elektronički elementi za komunikacije,
 • analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi u nanometarskim i mikrometarskim tehnologijama,
 • analiza i optimizacija toplinskih tokova,
 • elektromagnetska kompatibilnost,
 • metamaterijali za primjenu u teraherznom (THz) i optičkom području za komunikacije.
Institut za biomedicinsko inženjerstvo
20160403-02-bio

U središtu djelovanja biomedicinskog inženjerstva je unaprjeđenje i pojeftinjenje postojeće medicinske opreme, prije svega uz proširenje mogućnosti korištenjem računalne podrške, personalizirani pristup u praćenju i liječenju pacijenta te nove metode mjerenja i obradbe signala.

Prioritetna razvojna područja:

 • biomedicinska instrumentacija,
 • mjerenja i senzori,
 • biomedicinsko oslikavanje, uključujući ultrazvuk, CT, MRI,
 • obradba i analiza podataka, signala i slika u biomedicini,
 • bioinformatika i računalna genomika,
 • analiza pokreta te
 • elektrofiziologija.
Institut za informacijske i komunikacijske tehnologije
20160403-04-ict
Kao jedan od glavnih integracijskih okosnica, informacijske i komunikacijske tehnologije otvaraju vrata multidisciplinarnim pristupima različitih tehnologija te stvaraju nove inovacijske prostore.Prioritetna razvojna područja:

 • elektroničke komunikacijske mreže i usluge nove generacije,
 • napredne digitalne tehnologije,
 • nove internetske mreže, arhitekture i usluge,
 • nove tehnologije pohrane, obradbe i distribucije podataka, sadržaja i medija te
 • kibernetička sigurnost.