CROBOHUB

NAZIV PROJEKTA
Feasibility Study for Croatian Robotics Digital Innovation Hub – CROBOHUB

KORISNIK PROJEKTA
Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT)

TRAJANJE PROJEKTA
6 mjeseci (1. listopad 2016. – 31. ožujak 2017.)

PROJEKTNI PARTNERI

 • Hrvatska gospodarska komora
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
  • Laboratorij za autonomne sustave i mobilnu robotiku LAMOR
  • Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja LARICS
  • Laboratorij za podvodne sustave i tehnologije LABUST

FINANCIRANJE

CROBOHUB projekt financiran je putem Obzor 2020. programa Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru projekta Smart Integrated Robotics System for SMEs controlled by IoTs based on Dynamic Manufacturing Processes - HORSE.

OPIS PROJEKTA
Budući da su inovacijski i poduzetnički kapaciteti u području robotike nedovoljno iskorišteni na globalnoj razini, a još više u Hrvatskoj, glavni cilj CROBOHUB projekta je uspostavljanje regionalnog digitalnog inovacijskog huba (DIH) u okviru Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), koji će biti ključna hrvatska institucija za podršku razvoju novih proizvoda i usluga u području robotike. To će se postići bliskom suradnjom s istraživačkim ustanovama, poduzetničkim potpornim institucijama i tvrtkama koje djeluju u području robotike i drugih znanstvenih područja koja mogu pridonijeti razvoju i primjeni naprednih robotskih sustava u proizvodnji.
CROBOHUB će dati značajan doprinos razvoju industrija visokih tehnologija kratkoročno u Hrvatskoj, dugoročno na zapadnom Balkanu, kroz snažne postojeće istraživačke temelje i razvoj inovacija. Vizija CROBOHUB-a je postati vodeći EU centar kompetencija u području robotike na zapadnom Balkanu.

CILJEVI

 • Osnivanje digitalnog inovacijskog huba iz područja robotike, koji će osigurati sinergiju između ključnih igrača u industriji i istraživanju u području robotike te krajnjih korisnika u Hrvatskoj, s jakim naglaskom na umrežavanje s hubovima na zapadnom Balkanu i industrijom u Europi,
 • Izrada studije izvodljivosti, koja će uključivati analizu jakosti, slabosti, prilika i prijetnji tržišta robotike u Hrvatskoj i na zapadnom Balkanu, kojom bi se definirali koraci koje treba poduzeti u svrhu dovođenja tržišta do europske razine i stvaranja neophodnih prilika za umrežavanje,
 • Organiziranje središnjeg događaja u obliku radionice, koja će jasno predstaviti ciljeve CROBOHUB projekta i potencijal za buduću suradnju u Hrvatskoj i regiji zapadnog Balkana.