Vijesti

Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Inovacijskim centrom Nikola Tesla,  organizirao je 6. prosinca 2017. godine okrugli stol pod nazivom “Razvoj i primjena robotike u Hrvatskoj”. Okruglom stolu je nazočilo oko 45 sudionika iz gospodarstva, javne i lokalne uprave te akademske zajednice. Kroz pet prezentacija dani su osvrti na stanje i trendove razvoja robotike u svijetu i Hrvatskoj.

U svome se izlaganju pod naslovom „Poslovni uspjeh temeljen na tehnologijskom razvoju“ Sergio Galošić, dipl. ing., predsjednik Uprave Klimaoprema, osvrnuo na razvoj poduzeća Klimaoprema, kao jednog od ključnih čimbenika na svjetskom tržištu HVAC opreme i tehnologija sterilnih prostora. Istaknuo je važnost automatizacije i robotizacije proizvodnih procesa s ciljem optimiziranja troškova i postizanja konkurentnosti na svjetskom tržištu i globalnom pozicioniranju. Osvrnuo se također i na buduće planove unaprjeđenja proizvodnje i ulaganje u ljudske potencijale Klimaopreme kako bi tvrtka mogla odgovoriti izazovima nove industrijske revolucije.

Prof. dr. sc. Ivan Petrović (FER) je u svome je izlaganju pod naslovom „Autonomni i kooperativni robotski sustavi“ istaknuo važnost robotike za postizanje visoke produktivnosti i tržišne konkurentnosti. Glavni robotički izazovi u nadolazećem desetljeću vezani su uz razvoj robotskih sustava koji imaju sposobnost autonomnog izvršavanja složenih zadataka i koji mogu sigurno surađivati s ljudima u nestrukturiranim okruženjima. Takvi će roboti, istaknuo je, preobraziti našu svakodnevicu i industrijske procese. Prikazao je i neke značajne inicijative i aktivnosti na području istraživanja autonomnih i kooperativnih robotskih sustava u Hrvatskoj te mogućnosti njihove primjene za unaprjeđenje hrvatskoga gospodarstva.

Prezentacija „Perspektive razvoja i primjene zračne robotike u Hrvatskoj“ koju je održao prof. dr. sc. Stjepan Bogdan (FER) dala je pregled trenutnog stanje zračne robotike u svijetu i Hrvatskoj s posebnim naglaskom na primjenu zračne robotike (bespilotnih letjelica) u civilnim aplikacijama. Također je prikazao ovodobne pokazatelje tržišta bespilotnih letjelica u svijetu, kao i predviđanjima razvoja bespilotnih letjelica u sljedećih 10 godina. U svojoj se prezentaciji osvrnuo i na pregled istraživačkih potencijala u području zračne robotike u Hrvatskoj te neke mogućnosti primjena.

Izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković (FER) prezentirao je „Perspektive razvoja i primjene podvodne robotike u Hrvatskoj“. Istaknuo je da se za nadzor i istraživanje pomorskog okruženja uspješno koriste bespilotna plovila koja igraju veliku ulogu u područjima primjena kao što su: morska biologija, morska ekologija, podvodna arheologija, akvakultura, pomorska sigurnost, offshore industrija i mnoga druga. U svome je izlaganju ukazao na neke od suvremenih primjena autonomnih bespilotnih plovila u svrhu istraživanja mora koje se razvijaju u Laboratoriju za podvodne sustave i tehnologije na FER-u.

Prezentacijom pod naslovom „Edukacija u području robotike u Hrvatskoj“ prof. dr. sc. Zdenko Kovačić (FER) istaknuo je da je obrazovni sustav, koji značajno uključuje sadržaje iz područja STEM-a, pretpostavka  uspješnog razvoja gospodarstva i društva. Robotika je znanstvena tehnička disciplina koja objedinjuje znanja iz strojarstva, elektrotehnike, računarstva i treba dodatna znanja iz prirodnih, društvenih i ostalih znanosti te kao takva predstavlja snažan magnet za učenike osnovnih i srednjih škola omogućavajući njihovu kreativnost i volju za učenjem uz visok stupanj motivacije. U Hrvatskoj ne postoji sustavno rješenje za uvođenje robotike na razini cijelog obrazovnog sustava, ali postoji snažan pokret popularizacije robotike u okviru izbornih (dodatnih) aktivnosti učenika. Cilj je, istaknuo je, stvoriti obrazovni okvir koji će robotiku iskoristiti kao lokomotivu za kvalitetno svladavanje znanja iz cjelokupnog područja tehničkog obrazovanja.

Nakon prezentacija uslijedila su pitanja prisutnih te se razvila vrlo kritična i konstruktivna rasprava.

 

Predsjednik Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju HATZ-a

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić

 

Prezentacije s okruglog stola možete preuzeti ovdje: