AgroSPARC

Kao što to biva i u prirodi, ni AgroSPARC komore za uzgoj pšenice nisu u potpunosti otporne na pojavu štetnika koji, npr. mogu preživjeti u tlu donesenom s pokusnog polja. Tako su se i u AgroSPARC komorama pojavili prvi štetnici čiji će se razvoj i utjecaj na zdravlje biljaka pratiti korištenjem alata razvijenih u sklopu projekta.