KITT4SME radionica: Testiranje KITT4SME alata za identificiranje nedostataka digitalnih vještina i nedostataka u proizvodnji

U sklopu projekta KITT4SME, 21. ožujka 2023. u periodu od 12.00h – 13.00h organizirati će se radionica: “The Human Side of AI Revolution: Testing the KITT4SME profiling tools for Identifying Digital Skills and Assets Gaps”. Na radionici će se predstaviti Worker profiler i Production profiler, dva alata za samoprocjenu. Alati su dizajnirani u svrhu otkrivanja…