CROBOHUB Hrvatsko robotičko digitalno inovacijsko središte, smješteno u sklopu Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), ključno je mjesto pružanja potpore hrvatskim tvrtkama u povećanju konkurentnosti poboljšanjem njihovih poslovnih / proizvodnih procesa, kao i proizvoda i usluga uz pomoć digitalnih tehnologija i robotskih rješenja.

CROBOHUB djeluje po načelu sve-na-jednom-mjestu (one-stop-shop), pomažući hrvatskim tvrtkama da digitaliziraju svoje poslovanje kroz učinkovito orkestriranje različitih dionika u robotskom inovacijskom ekosustavu, poput istraživačkih institucija, institucija za potporu poslovanju te poduzeća koja posluju u području robotike, a koja mogu pridonijeti razvoju i primjeni naprednih robotskih sustava u proizvodnji. CROBOHUB također pruža pomoć pri povezivanju s investitorima, olakšava pristup financiranju procesa digitalnih transformacija, pomaže pri povezivanju korisnika i dobavljača robotskih inovacija duž lanca vrijednosti i potiče sinergije između digitalnih i drugih ključnih tehnologija (poput biotehnologije, naprednih materijala itd.).

O CROBOHUBU

Regija i država

 • Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Hrvatska

Misija CROBOHUB-a

Misija CROBOHUB-a je značajno doprinijeti razvoju visokotehnološke industrije, kratkoročno u Hrvatskoj, a dugoročno i u Jugoistočnoj Europi (SEE), kroz snažne postojeće istraživačke temelje i razvoj inovacija u robotici :

 • korištenjem znanja i stručnosti istraživačkih grupa za robotiku širom Jugoistočne Europe, a pretežno znanja i stručnosti u ICENT-u i UNIZG-FER-u s više od 50 istraživača,
 • povećanjem konkurentnosti hrvatskog/SEE gospodarstva,
 • smanjenjem jaza između učinaka hrvatskih/SEE R&D&I institucija te onih u vodećim državama članicama EU.

Vizija CROBOHUB-a

Vizija CROBOHUB-a je postati vodeće digitalno-inovacijsko središte u robotici u Jugoistočnoj Europi. Kako bi se to postiglo, CROBOHUB će se usredotočiti na sljedeće aktivnosti:

 • jačanje istraživanja, razvoja i inovacija u području robotike,
 • potpora predkomercijalnom i komercijalnom razvoju robotskih sustava za posebne namjene u suradnji s poduzećima – krajnjim korisnicima,
 • pružanje potpornih usluga koje će unaprijediti uvođenje digitalnih tehnologija u proizvodnu industriju Jugoistočne Europe,
 • sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima istraživanja, razvoja i inovacija u području naprednih robotskih sustava u suradnji s poduzećima i istraživačkim institucijama,
 • jačanje svijesti o aktivnostima CROBOHUB -a kako bi ga se približilo dionicima inovacijskog ekosustava.

Usluge

 • Glavna točka kontakta za pomoć tvrtkama u Hrvatskoj i šire u provedbi digitalne transformacije u svrhu povećanja konkurentnosti njihovih procesa, proizvoda i usluga,
 • Pristup najnovijim trendovima, tehnologijama i inovacijama u robotici relevantnim za proizvode, procese ili poslovne modele mikro, malih, srednjih i velikih poduzeća,
 • Pristup i pomoć u korištenju L4MS Marketplace – tržnice, koja po načelu sve-na-jednom-mjestu (one stop shop) nudi europskim proizvodnim malim i srednjim poduzećima pristup paketu “pametnih usluga”, koji uključuje tehničku podršku, poslovno mentorstvo, vještine i financije iz područja automatizacije logistike u poduzećima,
 • Pristup i ekspertiza vezana uz pilotske eksperimente, koji demonstriraju visoko autonomna, podesiva hibridna (čovjek-robot) logistička rješenja vođena poslovnim potrebama proizvodnih malih i srednjih poduzeća,
 • Izgradnja inovacijskog ekosustava i umrežavanje različitih dionika u lancu vrijednosti (centri kompetencije, potporne institucije, investitori, tijela državne uprave, institucije za strukovno i cjeloživotno obrazovanje) u ekspertnoj domeni autonomnih i kooperativnih robotskih sustava, s posebnim fokusom na podršku proizvodnim poduzećima, kroz organizaciju raznih događanja, predavanja, radionica, okruglih stolova i sl.,
 • Povezivanje s investitorima, olakšavanje pristupa financiranju procesa digitalnih transformacija, povezivanje korisnika i dobavljača digitalnih inovacija u cijelom lancu vrijednosti i poticanje sinergije između digitalnih i drugih ključnih tehnologija,
 • Poticanje, stvaranje i jačanje svijesti o važnosti suradnje između poslovne i akademske zajednice,
 • Usluge stručne edukacije koje uključuju organiziranje tečajeva i radionica za zaposlenike iz industrije u svrhu usavršavanja u području najnovijih trendova u automatizaciji proizvodnje, doprinoseći tako razvoju pametnih vještina zaposlenika te konkurentnosti industrije,
 • Usluge edukacije i podrške u području zaštite intelektualnog vlasništva, prijenosa tehnologije i komercijalizacije inovacija za poslovnu i akademsku zajednicu,
 • Sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima istraživanja i razvoja u području naprednih robotskih sustava u suradnji s tvrtkama i istraživačkim institucijama.

Projekti

Partneri